S podnikáním to nevyšlo? Co dělat, když zkrachuje živnost

Podnikáním si člověk může splnit životní sen, ale může také pořádně narazit a ocitnout se z ničeho nic na samém dnu. V dnešní době je velkým rizikem jít do jakéhokoliv podnikání, dokazují to také fakta, drtivá většina nových podnikatelů to totiž musí do dvou let zabalit. Máte svou živnost, ale nedaří se? Jaké máte možnosti a co můžete dělat dál?

Podpora v nezaměstnanosti i pro OSVČ

Když dostane zaměstnanec výpověď, jednoduše se přihlásí na Úřad práce, kde může zažádat i o podporu v nezaměstnanosti. Úřad mu pomůže s hledáním nové práce, a hlavně má pak hrazené zdravotní pojištění od státu. Jenže co dělat, když musí svou živnost ukončit podnikatel? Záleží hodně na tom, zda končíte dobrovolně a bez dluhů, protože vidíte, že dále se podnikáním neuživíte, nebo končíte proto, že jste v dluzích a jednoduše vám nic jiného nezbývá. Pokud musí podnikatel ukončit činnost a potýká se s dluhy, je to samozřejmě o to těžší.

I osoby samostatně výdělečně činné ale mají možnost přihlásit se na Úřad práce a žádat o podporu v nezaměstnanosti. Mohou tedy udělat to samé, co běžní zaměstnanci. Je však nutné ukončit oficiálně živnost, až poté je možné přijít na Úřad práce.

Jak ukončit živnost

Informaci o tom, že jste se rozhodli přerušit nebo zcela ukončit živnost, musí dostat živnostenský úřad a to osobně, poštou nebo elektronicky. Dále je třeba informovat o této skutečnosti Okresní správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu a rovněž finanční úřad. Mnohem jednodušší to pak budete mít, když zprávu o tom, že se chystáte přerušit nebo ukončit živnost, podáte na Centrálním registračním místě na živnostenském úřadě.

Když zde vyplníte změnový list, o přerušení či ukončení podnikání se automaticky dozví včas i ostatní úřady – a vy si tak ušetříte spoustu času a dalších starostí.

Kdy má OSVČ nárok na podporu v nezaměstnanosti

Podporu v nezaměstnanosti mohou osoby samostatně výdělečně činné dostat tehdy, splní-li základní podmínky. Koneckonců i zaměstnanci mohou na podporu v nezaměstnanosti dosáhnout jen za určitých podmínek. Abyste tak mohli jako bývalí podnikatelé zažádat o podporu, musíte mít za poslední dva roky zaplaceno alespoň dvanáct měsíčních záloh na sociálním pojištění. Jestliže jste ještě před podnikáním byli normálně zaměstnaní, budou se vám počítat do limitu i zálohy na sociálním pojištění, které za vás hradil zaměstnavatel.

A tak jako se u zaměstnanců počítá výše podpory z průměrného měsíčního výdělku, u OSVČ se bere v potaz vyměřovací základ pro sociální pojištění. Tento vyměřovací základ lze pak nalézt v přehledu příjmů a výdajů, který jste vždy podávali na Okresní správu sociálního zabezpečení. Rovněž je třeba dodržovat veškerá pravidla Úřadu práce, jinak by hrozilo, že o přiznanou podporu můžete přijít. Zejména je třeba docházet pravidelně na domluvené schůzky.

Co dělat, když končíte s dluhy

Pokud musíte ukončit svou živnost a potýkáte se s dluhy, bude to více nepříjemné a je také potřeba udělat i jiné kroky. Fyzické osoby ručí za své závazky svým majetkem. Pro většinu živnostníků je tak jedinou možnou cestou, jak z dluhů ven takzvané oddlužení. Živnostník je tak nucen vyhlásit osobní bankrot, následně se zavazuje k tomu, že minimálně po dobu pěti let bude své závazky poctivě splácet, dokud nebude umořeno alespoň 30 % z dlužné částky. Zbytek dluhů je pak odpuštěn. Aby tohle ale vyšlo, je potřeba počkat na rozhodnutí insolvenčního soudu, který musí oddlužení povolit.

V případě, že oddlužení není možné, jde majetek dlužníka do konkursu. Do toho musí být zahrnut veškerý majetek a to včetně úspor a již není možné, aby byla část dlužné částky odpuštěna. Jde tedy o horší variantu a dost nepříjemný proces.

Aby se živnostník do velkých potíží a dluhů nedostal, je třeba si vše pohlídat a případně ukončit podnikání včas.

Zdroj foto: www.freepik.com

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *