Půjčky pro začínající podnikatele

Jste v nepříznivé životní situaci, nemáte zaměstnání a přemýšlíte co dál dělat? Napadlo vás podnikat, ale nemáte na rozjezd žádné finance a jste na Úřadu práce? V tomto případě nemusíte zoufat, protože máte možnost od Úřadu práce dostat příspěvek pro začínající podnikatele.

Po splnění několika podmínek můžete získat dotaci od státu a po jednoduchém formuláři a schválení odpovědným pracovníkem Úřadu práce máte tuto možnost získat. Tato podpora se přímo nazývá Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa a stát se tímto krokem pokouší motivovat nezaměstnané lidi, aby začali podnikat.

Jaké jsou podmínky

Pokud jste na Úřadu práce zaregistrování déle, než 6 měsíců, máte možnost si zažádat o příspěvek na podnikání. Tento formulář se dá zřídit osobní návštěvou Úřadu práce či si ho můžete stáhnout z webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí.

Při osobní návštěvě odpovědného pracovníka v kanceláři Úřadu práce dostanete více informací ohledně tohoto formuláře. Úředník/úřednice vám zodpoví vaše nejasnosti a poradí vám, jak zvednout šance na obdržení dotace. K odevzdané žádosti se musí doložit ekonomická rozvaha, zpracovaný podnikatelský záměr, doklad, který opravňuje k podnikání ve zvoleném oboru, na jehož zahájení příspěvek požadujete, smlouvu o zřízení účtu u bankovního domu, kalkulaci předpokládaných nákladů na zřízení pracovního místa a potvrzení o absenci daňových nedoplatků vůči územním finančním orgánům státu apod.

Dále nemohou chybět doklady, které vyplívají z toho, čím se chcete v podnikání zabývat a také, zda jste k tomu zdravotně způsobilí. Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku je na daném Úřadu práce a posuzuje jej speciální komise. Pokud bude projekt schválen a podnikání vám půjde, nemusíte už peníze státu vracet.

Úřad práce

Pro úspěch a schválení vašeho projektu hraje roli v kterém kraji České republiky se nacházíte a jakých řemesel je zde nedostatek. Dále se bere v úvahu jak dlouho jste na Úřadu práce vedeni a roli hraje i věk a životní situace. Vesměs větší šanci pro přiklepnutí mají uchazeči starší 55 let, mladí do 25 let a absolventi bez práce. Každé schválení projektu je individuální a záleží na daném Úřadu práce.