Kompenzační bonus OSVČ

Kompenzační bonus OSVČ

Kompenzační bonus pro OSVČ je finanční podpora pro osoby samostatně výdělečné činné, jehož cílem je zmírnit negativní dopady na ekonomiku.

Kompenzační bonus 2020

V minulosti podle § 2 měl nárok na kompenzační bonus pouze ten, kdo ke dni 12. března byl OSVČ a odváděl důchodové pojištění nebo osoba, jejíž výdělečná činnost byla přerušena po 31. srpnu 2019. Na kompenzační bonus měl nárok i společník, jehož podíl není představován kmenovým listem nebo pedagog, který je naprostou výjimkou. Pokud byl jedinci kompenzační bonus schválen, byl mu vyplácen poplatek 350-500 Kč za každý kalendářní den.

V období 12.3. – 30.4. 2020 byl kompenzační bonus schválen ve výši 500 Kč na den. Projevil se také v zákoně 159/200 Sb, kdy je maximální částka 25 000,-. Od toho vzniklo i označení „pětadvacítka“. Bonus si mohli žadatelé nárokovat nejvýše za 111 dní (tj od 5.10.2020 – 23.1.2021). Od začátku pandemie (jaro 2020) finanční správa přijala 2.7 mil. žádostí a následně žadatelům vyplatila 44 mld. Kč. Tato činnost byla bohužel během koronavirové krize zcela utlumena.

Kompenzační bonus 2021

Ministerstvo financí rozhodlo vrátit kompenzační bonus na scénu a příspěvek může dosáhnout výše 1000 Kč za jeden kalendářní den. O tuto sumu mohou žádat OSVČ, jejichž přiznaná denní dávka nepřesáhla limitní částku. Ta se vypočte jako rozdíl průměrné měsíční výše příjmu ze všech dotčených činností ve srovnávacím období a výše příjmů ve všech významně dotčených činností ve srovnávaném období, a to se pak vydělí vydělí počtem kalendářních dní srovnávaného období. Srovnávacím obdobím se rozumí tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce od června do října 2021. Oproti tomu srovnávané období je období, kdy se berou měsíční výdělky za měsíc, který chce osoba kompenzovat. Posuzovat se tak bude období, které trvá od 22.11. – 31.12.2021 a to druhé od 1.1. – 31.1.2022.

Kde a jak podat žádost o kompenzační bonus?

Žádost lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období.

Žádost o kompenzační bonus by měla obsahovat:

  • čestné prohlášení pro vznik nároku na kompenzační bonus
  • účet u poskytovatele platebních služeb v české měně
  • identifikaci společnosti s ručením omezením

Formulář pro podání žádosti elektronicky najdete zde: https://ouc.financnisprava.cz/kbv/form/bonus

One comment

  1. Znám pár špekulantů, kteří si žádají o kompenzační bonus a přitom práci mají. Snad takových není moc, už tak se tu rozhazují peníze ve velkém až je mi z toho smutno.

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *