výpovědní lhůta

Výpovědní lhůta

Chcete dát ve stávajícím zaměstnání výpověď a rovnou zamířit do nové práce? Jak dlouhá bude vaše výpovědní lhůta? Budete muset její délku dodržet? Jak se počítá výpovědní doba a kdy má zaměstnanec nárok na odstupné? A jak odstupné ovlivní podporu v nezaměstnanosti? 

Výpovědní lhůta je blíže specifikována v zákoníku práce a chrání zaměstnance, ale i zaměstnavatele. Podle zákoníku práce může být pracovní poměr rozvázán buď výpovědí, dohodou, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo uplynutím sjednané doby. V článku vám poskytneme odpovědi na vaše otázky a aktuální informace o tématu.

Výpovědní důvody

Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Je však potřeba splnit povinnosti jako podat a doručit výpověď písemně a dodržet výpovědní lhůtu a ta je stejná jako pro zaměstnavatele, tedy dvouměsíční. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodů, které jsou přímo vyjmenované v zákoníku práce. Jejich seznam je kompletní a nelze ho tedy brát jenom jako příklady k možnému rozšíření o další důvody. První skupinou jsou organizační důvody na straně zaměstnavatele, druhou skupinu tvoří zdravotní důvody, třetí skupinou výpovědních důvodů je nesplňování předpokladů nebo požadavků pro řádný výkon práce a poslední skupinu tvoří zaviněná porušení povinností zaměstnancem.

Výpovědní lhůta

Jestliže nejde o okamžitou výpověď, nekončí pracovní poměr hned po podání výpovědi. Obě strany, zaměstnanec i zaměstnavatel, musí dodržet výpovědní dobu. Ta podle zákoníku práce trvá nejméně dva kalendářní měsíce. Začíná se počítat až prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. 

Odstupné a podpora v nezaměstnanosti

Zákonné odstupné náleží zaměstnanci při splnění zákonných podmínek, jestliže obdrží výpověď od zaměstnavatele. Jestliže zaměstnanec sám podá výpověď, tak mu odstupné nenáleží. Částka zákonného odstupného závisí na délce trvání pracovního poměru. V případě, že trval pracovní poměr méně než jeden rok, činí jednonásobek průměrného výdělku. Pokud trval pracovní poměr alespoň jeden rok a méně než dva roky, tak činí odstupné dvojnásobek průměrného výdělku a jestliže trval pracovní poměr alespoň dva roky, potom činí odstupné trojnásobek průměrného výdělku. Ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku náleží odstupné, když obdržel zaměstnanec výpověď z důvodu, že nemůže dle lékařského posudku konat práci pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání.

Když máte nárok na odstupné, nedostanete po odpovídající dobu podporu v nezaměstnanosti. Tu můžete začít čerpat až po uplynutí doby, kterou pokrývá odstupné. A to bez ohledu na to, jestli už jste odstupné skutečně obdrželi. O podporu nepřijdete o ni, ale s výjimkou případů, kdy najdete novou práci dřív, než ji celou dočerpáte. 

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay

One comment

  1. Lepší firmy dávají odstupné ve výši více měsíců. Zvažoval jsem odchod z jedné firmy a jako dar z nebes přišla nějaká fúze s jnou firmou a nabídli mi odstupné 7 měsíců, když odejdu..

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *