Jak postupovat při zdědění dluhu?

Dědictví ne vždy přináší rozdělování peněz a majetku mezi pozůstalé. Bohužel v dnešní době mnoho lidí bojuje s dluhy a exekucemi, takže se problémy tohoto charakteru přenášejí často i do dědického řízení. Zdědění dluhu není rozhodně příjemnou záležitostí a určitě se vyplatí být na takovou možnost dopředu připravit. Jaké postupy se v takovém případě vlastně nabízejí? O tom se dozvíte více v následujících řádcích.

Jak se bránit zdědění dluhů?

  • zřeknutí dědictví
  • odmítnutí dědictví
  • soupis pozůstalosti

Zřeknutí dědictví

Pokud se například váš rodič zadlužený a nechce, aby s jeho úmrtím přešly dluhy na vás, může s vámi dopředu uzavřít smlouvu o zřeknutí dědictví. Je důležité se tímto problémem začít zabývat včas, protože vše musí proběhnout ještě během života vašeho rodiče. Tímto řešením se ovšem potenciální dědic nezříká pouze dluhů, ale i veškerého dalšího majetku. Po smrti rodiče tedy nezískáte vůbec nic. Jestli je daný krok skutečně výhodný si musíte každý rozhodnout sám.

Smlouva pak musí být samozřejmě notářsky ověřená, jinak nemůže být považována za platnou. Velikou výhodou tohoto řešení je fakt, že zřeknutí dědictví platí i na vaše potomky, takže ani vaše děti nebo vnoučata se již nebudou muset zabývat splácením dluhů.

Odmítnutí dědictví

O dědictví a jeho výši informuje pozůstalé zpravidla soud. Ten má zároveň povinnost vyrozumět je i o právu odmítnutí. Své plány spojené s odmítnutím dědictví tvořeného z velké části dluhy musíte výslovně sdělit před soudem, což je třeba učinit ve lhůtě jednoho měsíce od vyrozumění o právu odmítnutí. Pokud žijete v zahraničí, lhůta se automaticky prodlužuje na tři měsíce.

Soupis pozůstalosti

Dluhy zastavitele jsou v mnoha případech vyšší než hodnota majetku. V takovém případě máte právo na využití výhradu soupisu pozůstalosti, s čímž vám pomůže notář. Dědictví a dluhy tak sice přijmete, ale budete je splácet pouze do výše dědického podílu. Nemusíte se tedy obávat splácení dluhů ze svého osobního majetku. O právu na soupis pozůstalosti vás opět vyrozumí soud, před kterým musíte následně výslovně prohlásit tento krok ve lhůtě jednoho měsíce. Cena soupisu se pak tedy hradí z pozůstalosti.

Tuto možnost však nelze využít v případě dluhů po své manželce nebo manželovi. Ty bohužel v plné výši přecházejí na vás.