Máte nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Každý z nás se může v životě dostat do situace, kdy neočekávaně přijde o své zaměstnaní. V mnoha případech, kdy jste závislí na svých pravidelných příjmech, se tato situace může stát skutečně zásadní překážkou. O to více je pak shánění zaměstnání nového důležitější a zároveň stresující. Pokud si chcete alespoň trochu ulevit, můžete se přihlásit o podporu v nezaměstnanosti. Že nevíte, jaké podmínky musíte splňovat? Nevěšte hlavu, za pár okamžiků už budete mít v této problematice jasno.

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Podporu v nezaměstnanosti můžete získat pouze za určitých podmínek. V prvé řadě musíte mít trvalé bydliště v České republice. O samotnou podporu pak musíte požádat do tří dnů od ukončení zaměstnání nebo náhradní doby zaměstnaní, takže je potřeba jednat rychle. Pro získání podpory v nezaměstnanosti nesmíte pobírat od států žádné jiné benefity (starobní důchod, dávky nemocenského pojištění). Dále vám bude vyhověno pouze v případě, že jste v posledních 2 letech platili alespoň 12 měsíců sociální pojištění.

Možná vám není úplně jasné, co znamená výše zmíněná náhradní doba zaměstnání. Jedná se o období, ve kterém jste kupříkladu pobírali starobní důchod. Dále jste také mohli pečovat o dítě do věku 4 let nebo o osobu s různým stupněm závislosti. Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká i díky vykonávání dlouhodobé dobrovolnické činnosti více než 20 hodin týdně. Pokud jste byli na dočasné pracovní neschopnosti, taktéž na podporu v nezaměstnanosti dosáhnete.

Více informací na portálech příslušných úřadů

Mnoho dalších blíže specifikovaných případů naleznete na stránkách Úřadů práce pro dané regiony, takže určitě stojí za to si nejdříve celé seznamy projít. Dále je pak samozřejmě potřeba dodržovat určitá pravidla, protože o podporu můžete přijít velice rychle. Poslouchejte proto všechno podstatné, protože by přece byla škoda kvůli nějaké hloupé chybě přijít o peníze, že?