Jak na založení s.r.o. v České republice

Chcete založit společnost s ručením omezeným a nejste si jisti správným postupem? Náš návod vám pomůže.  První etapou práce je příprava dokumentů s ověřenými podpisy. U notáře sepíšete společenskou smlouvu. Založíte bankovního účet, kam se složí vklady tvořící základní kapitál společnosti.

Souhlas se sídlem společnosti

K založení s.r.o. ale potřebujete získat i další dokumenty. Jestliže nepodnikáte ve vlastních prostorách, ale máte provozovnu nebo kanceláře v nájmu, potřebujete potvrzení o užívacím právu od pronajímatele prostor. Je třeba doložit výpis z katastru, který potvrzuje, že osoba, jež souhlasí se sídlem společnosti na své adrese, je opravdu vlastníkem nemovitosti. Musíte doložit výpis z rejstříku trestů.

Cesta na Živnostenský úřad a Obchodní rejstřík

Následuje ohlášení živnosti na Živnostenském úřadu. U volných živností bývá jednoduché, u jiných dokládáte odbornou způsobilost. Jakmile všechno úspěšně zvládnete, čeká vás podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku.  Pokud si zdárně poradíte i se zdejšími úředníky a máte v ruce výpis z obchodního rejstříku, můžete odblokovat účet v bance.

Návštěva Finančního úřadu a přidělení IČ

Zbývá navštívit Finanční úřad, který vám vydá osvědčení o registraci k daním.  Posledním krokem je výpis z živnostenského rejstříku.  Do něj Živnostenský úřad zapíše přidělené IČ jakmile je společnost zapsaná v obchodním rejstříku. Budete-li mít zaměstnance, čeká vás ještě cesta na Českou správu sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovnu kvůli registraci.

Shrňme tedy, co k úspěšnému zahájení podnikání jako s.r.o. potřebujete:

  • Společenskou smlouvu
  • Bankovní účet
  • Souhlas pronajímatele prostor se sídlem společnosti
  • Výpis z rejstříku trestů
  • Ohlášení na živnostenském úřadě
  • Zápis do obchodního rejstříku
  • Osvědčení o registraci k daním
  • Výpis z živnostenského rejstříku