Znáte možnosti, jak optimalizovat daně v ČR

Daňové zatížení firem je v České republice poměrně vysoké. Je proto logické, že řada z nich hledá způsoby, jak daňovou povinnost co nejefektivněji snížit. K tomu přesně slouží daňová optimalizace, která je legální cestou a umožňuje redukovat základ daně a snižovat tak daňovou zátěž. Jaké jsou možnosti optimalizací daní v ČR?

Způsoby optimalizace daní

Vyplývá z logiky věci neplatit za nic víc, než je nutné. S tím samozřejmě počítá i platná legislativa, která daňovým poplatníkům umožňuje sledovat cesty, jakými lze daňovou povinnost snížit, tedy optimalizovat daně. Jedná se o způsoby legální, například:

  • Nezdanitelné části daně, což jsou položky, které jsou dané zákonem a na které se daň nevztahuje. Jsou to třeba dary, úroky zaplacené ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru, příspěvky na penzijní pojištění, pojistné na soukromé životní pojištění, poplatky za zkoušky nebo odborové příspěvky.
  • Odečitatelné položky, kterými je možné zaklad daně snížit, například daňová ztráta, pořízení majetku na odborné vzdělávání, výdaje na realizaci projektů výzkumu a vývoje atd. dle zákona.
  • Daňově uznatelné výdaje, které sníží daň. Třeba nákup automobilu, mobilu, počítače, nábytku apod. pro účely podnikání.
  • Odpisy, které se stávají výdajem a jejich předmětem je vyjádření opotřebení majetku firmy.
  • Mezinárodní daňová optimalizace, kdy se část vlastní daňové povinnosti přesouvá na zahraniční subjekt (začlenění podniku do mezinárodního subjektu, založení holdingu v zemi s nižší daňovou zátěží nebo využití sídla v některé oblasti tzv. daňových rájů).

Jak optimalizovat daně prostřednictvím daňových rájů

Daňový ráj je běžně uznávané označení pro oblasti (státy nebo konkrétní regiony), které umožňují společnostem snižovat daňové zatížení nebo ochraňovat majetek. Podmínky využití těchto rájů ovšem musí splňovat požadavky legislativy, a to jak u nás, tak v místě využití daňové optimalizace. Česká republika využívání daňových rájů určitým způsobem umožňuje.

Proč využívat daňové ráje

Kromě snížení daňové povinnosti je hlavním důvodem, proč volit daňový ráj samozřejmě vysoká administrativa (byrokracie) původních států.

Jak fungují daňové ráje

Principem je to, že si firmy mohou vybrat, kde budou mít sídlo. I když musí dodržovat zákony země, kde přímo podnikají, mohou mít sídlo umístěno v jiném státě, kde je pro ně výhodnější daňová povinnost. Ta může být nízká, někdy dokonce i nulová.

Dalším způsobem využití je také určitá ochrana vlastnictví, ochrana investorů, kterou zajišťuje vysoká anonymita ve vztahu k obchodní činnosti nebo přímo k obchodní společnosti. Daňové ráje mají obvykle nižší povinnost vyměňovat informace a data s jinými zeměmi.

Jak vybrat vhodnou oblast

Jako daňové ráje jsou označovány a často využívány například Seychely, Kajmanské ostrovy, Panama, Hong Kong, Malajsie, ale v některých případech i třeba Velká Británie, Švýcarsko, Irsko atd. Výběr by měl zohledňovat ekonomickou, společenskou a samozřejmě i politickou stabilitu státu, jeho právní systém.

Vhodnější jsou samozřejmě státy, které umí vystupovat seriózně i vůči správcům daně, protože daňové ráje by měly být legální formou optimalizace daně, nikoli prostředkem k jejich úniku. S vhodným výběrem lokality vám mohou poradit např. zde.

Zdroj fotografií: Pexels.com

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *