Ukončení pojistné smlouvy – na toto si dejte pozor

Mnoho lidí se dnes prakticky vůbec nezajímá o stav svých pojistných smluv. Případné aktualizace nebo samotné podmínky pojistných smluv je nechávají klidnými a proto se následně diví, že vypovězení pojistné smlouvy není vůbec jednoduchou záležitostí. O pojištění se musíte starat stejně aktivně jako o cokoli jiného, takže se určitě vyplatí vědět všechny potřebné informace spojené s vypovězením smlouvy, na základě kterých pak můžete ve chvíli potřeby operovat. A přesně to je hlavním úkolem tohoto článku, takže rozhodně nikam neodcházejte.

Smlouvu je možné vypovědět jen v určitém období

Pokud se rozhodne z nějakého důvodu vypovědět smlouvy, nemůžete tak provést, kdykoli se vám zachce. Je to možné pouze v předem stanoveném období a za určitých podmínek, které jasně vyplývají ze smlouvy nebo zákona o pojistných smlouvách. Za tu nejvhodnější chvíli se obecně považuje konec pojistného období (výročí smlouvy). Datum tohoto termínu najde každý z vás na své smlouvě. Pokud se tedy rozhodnete smlouvu vypovědět, musíte zaslat písemnou výpověď pojišťovně nejpozději 6 týdnů před termínem ukončení smlouvy.

V určitém termínu se dá vypovědět i pojistná smlouva, kterou jste uzavřeli nově. Jestli vám smlouva z nějakého důvodu od samého počátku nebude vyhovovat, můžete ji vypovědět do dvou měsíců od uzavření. Dejte si pozor, abyste stihli vše vyřídit v termínu, jinak po vás pojišťovna bude chtít zaplatit odpovídající část sjednaného pojištění.

Zdražení pojistného je častým impulzem

V mnoha případech je zrušení pojistné smlouvy důsledkem zdražení pojistného, na které vás pojišťovna musí upozornit dva měsíce předem. Poté máte měsíc na to, abyste smlouvu vypověděli.

Možná vás neuspokojilo vypořádání pojistného plnění. V takovém případě máte opět možnost smlouvu vypovědět, a to do tří měsíců od nahlášení pojistné události. Dokonce i pojišťovna může vypovědět smlouvu v případě klienta s vysokou četností pojistných událostí.

Toto jsou asi ty nejzákladnější věci, na které byste si měli dát při vypovídání pojistné smlouvy pozor. Dodržování termínů je pro správné vyřízení vedoucí ke spokojenosti klienta skutečně zásadní.