Práce v zahraničí a placení daní

Pracovat v zahraničí dnes není nic divného. A to jak díky otevřeným hranicím, tak díky poptávce, nebo i kvůli mnohem vyšším příjmům. Když je o příjmech řeč, je třeba zmínit i to, jak je to konkrétně s daněmi. A na to si odpovíme.

Zapamatujte si pojem daňový rezident

Jedná se o pojem, který je spojený s tím, zda už jste považováni za osobu, která musí danit v zemi, kde pracuje, nebo osobu, která bude stále ještě danit tam, kde má například trvalé bydliště. Obvykle o tom, do jaké země spadáte, patří délka pobytu. Ve většině případů je daňovým rezidentem konkrétní země ten, který zde pobývá více, než polovinu měsíců roce – tedy více než 6 měsíců. Mnohdy může být takové zjištění komplikované, s ohledem na:

  • Místo, kde bydlíte
  • Typ práce
  • Časté cestování

Příkladem mohou být třeba i podnikatelé, kteří vydělávají online. Firmu mohou mít v jedné zemi, reálně mohou sídlit v jiné, ale dokázat jim to, je v podstatě velmi těžké a tak často daní právě tam, kde funguje a kde je založena jejich firma.

Konkrétní výše daní je dána zemí, kde se pracuje

A jak vysoké budou konkrétní daně? To pochopitelně nezáleží na ničem jiném, než na tom, v jaké zemi pracujete. I když jsme součástí Evropské unie, pokud jde o zdanění příjmů, může mít každá země svá pravidla. Ta doporučujeme důkladně nastudovat, díky čemuž zjistíte, jak tomu bude právě ve vašem případě.

Zajímat by vás měla i smlouva o zamezení dvojího zdanění

Když se vrátíme k pojmu daňový rezident, je třeba říci také fakt, že někdy nemusí být úplně jasno v tom, v jaké zemi budete daně platit. Může si je nárokovat jak země, kde pracujete, tak i země s trvalým bydlištěm. Potom je důležité, aby měly země podepsaný dokument, kterým je smlouva o zamezení dvojího zdanění. Ta je pro vás důležitá z jednoho jasného a prostého důvodu – daně zaplatíte jenom v jedné z nich, nikoliv v obou.