Znáte a využíváte stále oblíbenější eNeschopenky?

Pokud jste nemocní a nemůžete do zaměstnání, je třeba vyřídit si u svého lékaře neschopenku. Běžná praxe je taková, že vám vypíše tištěný lístek, který následně donesete ke svému zaměstnavateli, kterému poslouží jako potvrzení. Jde často o komplikovanou administrativu. A jelikož žijeme v moderní době, přichází Česká správa sociálního zabezpečení s inovacemi, kam se řadí i eNeschopenky. O co jde?

eNeschopenky jsou online verze té klasické

Už samotný název poměrně jasně ukazuje, že se jedná o projekt, který má za cíl hlášení o pracovní neschopnosti realizovat jednodušší formou. A to tou elektronickou. Jedná se tedy primárně o projekt, který je určený pro lékaře a pro zdravotnická zařízení, díky čemuž už nebude nutné vypisovat klasické tištěné neschopenky, protože vše vyřídí ze svého počítače.

Kdy bude eNeschopenka využívána?

Podívejme se i na situaci, v rámci kterých bude možné elektronickou a tedy jednodušší formu využít. Dané situace můžeme shrnout hned do tří hlavních, které se týkají právě situace, kdy zaměstnanec z důvodu nemoci nemůže do práce. eNeschopenka je tedy využitá u:

  • Hlášení OSSZ o vzniku dočasné pracovní neschopnosti
  • Hlášení OSSZ o ukončení dočasné pracovní neschopnosti
  • Hlášení ošetřujícího lékaře o nemocenském pojištění

Zatím jenom někde

Pokud vás tato možnost zaujala a budete se chtít optat svého lékaře, je dobré ještě připomenout, že zatím není dostupná všude. Pohlížejme proto na ni jako na pilotní projekt, který se zatím testuje jenom v Praze a v Brně. V dalších městech zatím k dispozici není. Dá se ale očekávat, že brzy dojde k rozšíření i do ostatních větších nebo menších měst.

Cíle této cesty jsou jasné. Jsou spojeny nejenom s jistotou jednodušší agendy a snadnějšího informování. Jsou spojeny také s tím, že bude lékařům snížena administrativa, díky čemuž dojde i k tomu, že jim zbude více času na klasické vyšetřování pacientů.