Osobní bankrot – zkušenosti

Osobní bankrot je dnes řešením, jak se dostat z finančních problémů. Pokud bychom se na tuto možnost podívali zblízka, budou se určitě hodit zkušenosti těch, kteří si jím prošli. Pojďme se tedy podívat na některé z nich, jelikož vám pomohou rozhodnout se, zda se danou cestou také vydat, nebo nikoliv.

Klid od exekutorů a vymahačů

Hlavním pozitivem je určitě to, že pokud osobní bankrot vyhlásíte, máte v podstatě klid od různých exekutorů nebo vymahačů. Tím, že soud oddlužení schválí, na vás totiž již nemohou, jelikož své závazky hradíte podle nového splátkového kalendáře. Ideální, jak mít nejenom o něco klidnější život, ale jak také ochránit náš majetek. A to jak ten movitý, tak samozřejmě i nemovitý.

Složitější podmínky získání

Ze zkušenosti ostatních je ale osobní bankrot poměrně náročným procesem, jelikož ne každý zvládne podat samotnou žádost sám. Jedná se o poměrně rozsáhlý formulář, který vyžaduje uvedení třeba:

  • Vašich identifikačních údajů
  • Informace o předchozích příjmech
  • Odhadované příjmy
  • Soupis vašich dluhů
  • Soupis vašeho majetku

Samozřejmě s tím souvisí také to, že se mnozí raději svěří do pomoci profesionála. Zde ze zkušeností nejlépe vycházejí hlavně bezplatné dluhové poradny, nebo specializovaní advokáti. Co příliš doporučováno není, to jsou oddlužovací společnosti, kterým jde v tomto sektoru hlavně o zisk, bez ohledu na to, jak vlastně dopadne finální výsledek daného procesu.

Pro stále více lidí

Když možnost zákonného oddlužení začínala, byly poměrně jasné podmínky toho, o jaký musí jít dluh, nebo kdo může o oddlužení žádat. To se týkalo třeba jasného rozlišení podnikatelů a zaměstnanců. Dnes ale stát podmínky zmírňuje, díky čemuž umožní oddlužit třeba i živnostníka. I to je samozřejmě poměrně dobrý krok, jelikož i ti patří do skupiny ekonomicky činných obyvatel, vydělávají a stejně tak se i oni mohou dostat do problémů. Tedy pokud se jedná o dluhy soukromé.