Oddlužení – Jaké podmínky musíte splňovat?

Že se člověk dostane do dluhů, to není v dnešní době zase až tak nic výjimečného. Důležité je, aby dluhy začal řešit. Možných cest je spousta. A jednou z těch hlavních je oddlužení. Má celou řadu pozitiv, kam patří:

  • Možnost odpuštění nesplaceného dluhu
  • Doba splácení až 5 let
  • Vysoká schvalovatelnost ze strany soudu

Aby mohlo být oddlužení realizováno, je tedy třeba vyplnit a odevzdat žádost. A jaké jsou podmínky pro oddlužení? Podívejte se na ty hlavní.

Alespoň 2 dluhy po splatnosti

Hlavní podmínkou je to, že musíte mít minimálně dva dluhy. Tedy konkrétněji musíte mít dva různé věřitele. Dále je třeba, aby dluhy byly po splatnosti. Tedy abyste byli dlužni minimálně jednu splátku. Co už však při oddlužení roli nehraje, to je výše vašich dluhů. Z toho plyne, že mohou být i menší. Mnohým se skutečně může vyplatit takto řešit i celkem běžné, ale nesplácené závazky. Pokud jde o maximální počet dluhů, tak ten není omezený.

Je nutné mít je z čeho splácet

Takzvaná dluhová amnestie ještě neplatí a tak má oddlužení stále své klasické podmínky. Souvisí s tím, že žadatel musí mít své závazky z čeho splácet. Když budeme konkrétní, tak musíme říci, že se může jednat jak o pravidelný příjem, tak i o majetek, který prodá a následně uhradí své závazky. Samozřejmá je možnost kombinovat obojí.

Pokud jde o možnost splácet, tak se přihlíží hlavně k tomu, aby byla daná osoba schopna splatit během pěti let alespoň 30 procent svých závazků. Pokud ano, může být oddlužení schváleno.

Jenom jednou za život

Stát dává tuto šanci jenom jednou. Pokud chce konkrétní osoba požádat o oddlužení, musí splnit podmínku, že už dříve oddlužována nebyla. Důvody jsou celkem prosté a jsou spojeny s eliminací případného zneužívání ze strany problémových lidí. Tedy takových, kteří by si neustále brali půjčky a potom by své závazky nespláceli.