Neoprávněná exekuce – jak se bránit

Exekuce je pro věřitele často jediná možnost, jak mohou vymoci své peníze. Pro dlužníky je to poté proces, vlivem kterého jim exekutor sáhne na jejich majetek, ale i peníze. V tomto směru může:

  • Zabavit část mzdy
  • Zablokovat účet
  • Zabavit movitý majetek
  • Zabavit nemovitý majetek

Ne všechny exekuce jsou ale oprávněné. Pokud i vy jste objetí jedné z těch, které jsou neoprávněné, pojďme se společně podívat na to, jak byste se měli bránit.

Začněte se bránit v čas

Samotná exekuce často bývá posledním krokem celého procesu jednání o vašem dluhu. Tomu může předcházet třeba platební rozkaz, nebo rozhodčí nález. Proti obojímu se můžete odvolat a tím dát najevo, že s dluhem nesouhlasíte, či že je snad neoprávněný. Následně můžete dodat důkazy o svém tvrzení a dojde k dalšímu jednání, případně i přehodnocení stanoviska.

Co když exekutor začne konat?

Většina exekutorů samozřejmě koná až ve chvíli, kdy má v rukou příslušné pravomocné rozhodnutí. V takovém směru příliš obrany nemáme a musíme se spokojit až s tou následnou. Můžete tedy podat stížnost třeba u exekutorské komory a zde se domáhat našich práv. Stejně tak je ale možné obrátit se přímo na soud, pokud máte důkazy, že jste v právu a rozhodně byste se měli bránit proti tomu, aby vám byl majetek zabaven.

Pomoci může i vylučovací žaloba

Ta je nezbytným krokem v případě, kdy exekutor začal zabavovat věci, které nepatří dlužníkovi, ale někomu jinému z rodiny. V takovém případě opět platí, že je možné jednat až dodatečně, po zabavení. Podává se takzvaná vylučovací žaloba, kdy je nutné prokázat to, že dané věci skutečně patří někomu jinému. Ideální jsou faktury na konkrétní jméno, stejně jako případné darovací smlouvy, nebo třeba fotografie z minulých bydlišť, odkud je jasné, kdo danou věc využíval. V takovém případě soud téměř vždy rozhodne o navrácení, pokud jasné důkazy přetrvávají.