Kontrakty futures

Ve světě investic a obchodů existuje několik různých cest, jakými je možné se v současné době vydat. Nezapomínejme na to, že jednou z takových jsou i kontrakty futures. Někdy jsou nazývané jednoduše jako futures. V obou případech nejde o nic jiného, než v podstatě o dohodu dvou stran. Ta se obvykle týká směny určité komodity, a to v určeném množství a v jasně dané kvalitě. Samozřejmostí je také to, že tyto dohody jsou spojeny také s konkrétní cenou, která je platná pro dané období, kdy by mělo ke směně dojít.

Ideální k obchodování

I tyto dohody se samozřejmě dají obchodovat a tak jsou kontrakty futures velmi častou součástí celé řady burz. Obvykle jsou obchody realizovány poměrně jednoduše, jelikož dojde k výměně finanční hotovosti za dluhový cenný papír. Daný konkrétní kupující je zavázán odebrat v určité době právě zmíněné množství podkladového aktiva. Tím můžeme rozumět hned celou řadu možností, které jsou vždy blíže specifikovány. Jedná se například o:

  • Zlato, ropu, zemní plyn
  • Akcie, dluhopisy
  • Eura, dolary

Futures kontrakt je tedy spojený s faktem, že kupující má povinnost dané podkladové aktivum odebrat. Naopak prodávající má povinnost ho dodat, a to v dané ceně i kvalitě. Četnější jsou ale situace, kdy k předání reálně nedojde, jelikož v rámci jednotlivých obchodů může dojít k takzvanému uzavření pozice a tedy k tomu, že je daný kontrakt opět prodán, a to někomu zcela jinému.

Roli hraje hlavně životnost kontraktu

To je jedna z nejdůležitějších informací, kterou je třeba sledovat, pokud se rozhodneme kontrakty futures obchodovat. Daná životnost je v podstatě daný konkrétní termín, kdy by mělo dojít k dané konkrétní směně. Pokud dojde k tomu, že nestihneme včas uzavřít pozici, může se skutečně stát to, že nám danou komoditu někdo přiveze a my ji budeme muset přijmout. Cenu však již máme zaplacenou.