Na kolik dnes vyjde pohřeb?

Když ses narodil, všichni se smáli. Žij tak, aby všichni plakali, až budeš odcházet. Pohřeb – téma sice nepříjemné, leč nutné. Odchod člověka nám blízkého prožívají všichni s bolestí v srdci. Ať už jsme skeptici, věřící, ateisté a jakékoliv barvy pleti či národnosti – tuto ztrátu vnímáme všichni stejně.

Poslední rozloučení patří mezi rituál, kterým ukončujeme cestu na tomto světě se zemřelým. To jak pohřeb (poslední rozloučení) probíhá, závisí na místní kultuře. Pohřeb je vlastně poslední službou, kterou můžeme prokázat zesnulému. Každý člověk si v takový okamžik zaslouží úctu a pokoru při důstojném vyprovázení na jeho poslední cestě. V našich končinách nebývá cena pohřbu obsahem běžné reklamy. Možná ani netušíte, že mnozí pozůstalí dostávají pohřebné: tj. státní sociální podporu pro běžné financování úřadu.

Možnosti jak pochovat blízkou osobu

Zákon o pohřebnictví představuje uložení lidských ostatků do hrobu či hrobky na veřejném místě nebo neveřejném pohřebišti, ale i zpopelnění v krematoriu. Za legální místo odpočinku se považuje úložiště uren, vysypové a rozptylové louky. Neveřejná pohřebiště pak náleží registrovaným církvím a náboženským společnostem, jejichž předpisy stát respektuje. V tomto případě není cena takového pohřbu lehce zjistitelná a většinou ani nevzniká nárok na pohřebné. Pohřební služba Praha vám zodpoví na toto téma otázky od A do Z.

Cena posledního rozloučení

Celková cena pohřbu nemusí přesáhnout sice částku 10 tisíc, pokud zvolíme ekonomickou verzi. Co znamená ekonomická verze? Jedná se pouze o několik kusů smutečního oznámení, pronájem síně, zapůjčenou výzdobu, reprodukovanou hudbu, převoz zesnulého a zpopelnění.

Zvolíme-li dražší servis, pohybuje se cena pohřbu kolem 20 – 25 tisíc, pokud je stále řeč o zpopelnění. Jestliže budete zvažovat pohřbení do země, připravte si 30 – 50 tisíc korun. Pohřebnictví je státem spolufinancované formou adresné dávky sociální podpory – pohřebné. Ovšem počítejte s tím, že náklady pozůstalého bývají v drtivé většině vyšší. V pohřební službě Praha vám nejen poradí, ale udělají vám předběžnou kalkulaci. Oblast pohřebnictví patří ke společensky citlivým tématům, a proto je nemožné srovnávat ji s rozdílnými podnikatelskými činnostmi.