Jak funguje trailing Stop-Loss

Unikátní pokyn, který může opět výrazně zjednodušit samotné obchodování. A to z toho důvodu, že daný pokyn dokáže primárně eliminovat případné ztráty, které mohou v rámci jedné z otevřených pozic přijít. Tento pokyn mlže souviset hned s několika situacemi, mezi které můžeme zařadit:

  • Snahu o omezení ztrát
  • Snahu držet se jasně dané obchodní strategie
  • Snahu držet se v určité klíčové cenové hladině

Důvodů ale i mnohem více a tak je na každém hráči, zda pokyn trailing Stop-Loss zvolí, nebo nikoliv. My ho rozhodně doporučujeme. Proto se podíváme také na to, jak funguje a jak ho správně nastavit. Jet o velmi jednoduché a aktuálně můžeme říci i to, že v rámci své obchodní platformy tento pokyn nabídne snad každý správný broker, který na trhu nabídne své služby.

Jak funguje trailing Stop-Loss?

Jak jsme již zmínili výše, jeho cílem je zamezit případné výrazné ztrátě. Pokud je daný pokyn nastaven, znamená to, že pokud se kurz nebo cena dotkne určité předem stanovené hladiny, je daná pozice automaticky uzavřena. A to bez nutnosti zásahu samotného obchodníka, jelikož vše realizuje na základě předdefinovaného pokynu obchodní platforma. To je výhoda pro každou otevřenou pozici, ať už je krátkodobá, nebo dlouhodobá.

Pozor na správné odhadnutí konkrétní cenové hladiny

Zde bychom měli brát v potaz hlavně konkrétní zkušenosti, znalosti, nebo poslední vývoj trhu samotných cen. Pokud je příkaz Stop-Loss nastavený chybně, může samozřejmě dojít hned ke dvěma situacím. Tou první je fakt, že je pozice uzavřena v podstatě předčasně, a to malou chvíli před tím, kdy dojde k obrácenému pohybu. Stát se ale může také to, že je pokyn nastavený tak, že bude pozice uzavřena až příliš pozdě, jelikož by jinak mohlo dojít k menším ztrátám. Na obojí má vliv samozřejmě naše ruční nastavení a daná platforma pouze provede to, co jsme jí řekli.