Kdy zaplatit daň z nabytí nemovitosti?

Pokud jste se právě rozhodli ke koupi nemovitosti, jistě vás trápí otázky kolem toho, co vše bude potřeba zaplatit. Daň z nabytí nemovitosti je jedním z faktorů, kterým se jako kupující budete muset určitě zabývat. Jedná se v podstatě o srážku z převodu peněz, kterou ještě donedávna platit prodávající, nicméně v roce 2016 došlo ke změně zákona, díky němuž tato povinnosti připadla na stranu kupujícího. Jak se tedy k této problematice máte postavit a co všechno o ní potřebujete vědět? Na to se vám pokusíme co nejlépe odpovědět.

Kolik se daň z nabytí nemovitosti vlastně počítá?

Výše daně z nabytí nemovitosti je fixní a pro každého z vás platí stejná sazba. Ta činí 4 % z ceny nemovitosti. V některých případech se může stát, že je tato daň započtena již v kupní ceně nemovitosti. V opačném případě je ale nutné k ceně, která tvoří 100 %, připočíst ještě zmíněné 4 %, což dohromady dává 104 %. S tolika penězi budete muset do začátku počítat, abyste zaplatili vše potřebné.

Upozornění: Daň se nevztahuje na ty z vás, kteří se k nemovitosti dostali díky daru nebo dědictví.

Termín podání daňového přiznání

Žádné pevně stanovené datum v roce neexistuje. To je potřeba si uvědomit hned na začátku. Naopak ale platí pravidlo, které říká, že přiznání je třeba podat do konce třetího kalendářního měsíce od momentu, kdy došlo ke vkladu vlastnického práva na katastru nemovitostí. Jestliže však k tomuto vkladu zatím nedošlo, vychází se z data, ve kterém smlouva o převodu nemovitosti vstoupila v platnost. I zde platí naprosto stejné lhůty jako v předchozím případě.

Důležitá je také skutečnost, že pokud nemovitost vlastní dvě osoby, nemusí každý zvlášť podávat přiznání. Formulář se naopak podává pouze jednou a to jedním z partnerů, který bude brán jako zmocněnec partnera druhého. Na finanční úřad se pak musíte vydat v místě, do kterého spadá daná nemovitost (nikoli v místě vašeho trvalého bydliště).