Co je valorizace důchodů?

Co je valorizace důchodů a jaká je průměrná výše penzí?

V médiích se neustále objevují zmínky o valorizaci důchodů. Pokud se vás pobírání penze ještě netýká, možná těmto zprávám nepřikládáte příliš pozornosti a budete se o aktuální výši důchodů zajímat až těsně před odchodem do penze. Rozhodně byste ale měli mít přehled o tom, co ta valorizace důchodů vlastně je, jaká jsou její pravidla, co o ní říká zákon a jakou hranici v loňském roce poprvé překonala průměrná penze.

Co je valorizace důchodů?

Valorizace je zhodnocování, případně též zvyšování hodnoty. Valorizace důchodů tedy znamená zvyšování důchodů. Dochází k ni pravidelně kvůli inflaci i nárůstu mezd. Zákonná valorizace důchodů stanovuje, že důchody jsou každoročně navyšovány. Dříve k jejich navyšování docházelo k datu, kdy byla částka vyplácena. Od roku 2022 se ale vypočítává k prvnímu lednu. K navýšení důchodů dochází automaticky a není nutné kontaktovat Českou správu sociálního zabezpečení.

Mimořádná valorizace důchodů

K pravidelnému zvyšování důchodů dochází každý rok, s účinností od 1. ledna, ale proběhnout může i takzvaná mimořádná valorizace důchodů. K té dochází v případě, že v určitém období činí inflace pět a více procent. Automaticky se tak zvedne procentní výměra o 30 % růstu inflace.

Poslední mimořádná valorizace proběhla v červnu 2023. V souladu se zákonem č. 71/2023 Sb. tak došlo ke zvýšení o procentní výměru i zvýšení pevné částky. Procentní výměra vzrostla o 2,3 %, pevná částka byla navýšena o 400 korun. Díky tomuto mimořádnému navýšení, které proběhlo z důvodu přetrvávající inflace, tak průměrná výše starobního důchodu překročila hranici 20 000 korun, konkrétně se vyšplhala na 20 216 korun.

Mimořádná valorizace při souběhu více důchodů

Není výjimkou, že někteří obyvatelé pobírají více důchodů současně. Jak v tomto případě probíhá jejich valorizace? Nárok na procentní zvýšení se u každého důchodu posuzuje jednotlivě, zatímco zvýšení o pevnou částku proběhne pouze jednou, a to k procentní výměře důchodu, který je vyplácen v plné výši, případně není kvůli souběhu více výplat nijak krácen.

Pravidelná valorizace důchodů od ledna  2024

Letos došlo k navýšení všech důchodů o 360 korun. Nepřilepšili si tedy pouze senioři, ale také lidé pobírající invalidní, vdovský, vdovecký čisirotčí důchodů. Zajímavé je, že letos došlo k navýšení všech důchodů stejně. To je dáno tím, že důchod se skládá ze dvou výměr:

  • základní
  • procentní

Zatímco základní výměra je totožná pro všechny, procentní se liší. Letošní rok došlo k nárůstu základní výměry, tudíž se nyní rovná 4 400 korunám. Procentní výměra zůstala stejná jako v roce 2023. Průměrná výše starobních důchodů tak i v roce 2024 zůstane nad hranicí 20 tisíc korun.

Bonusové navýšení důchodů

Senioři, kteří v lednu 2024 dosáhli věku 85 let, si automaticky přilepšili o 1 000 korun. K tomuto bonusovému navýšení došlo podle zákona č. 357/2005 Sb., což je Zákon o ocenění účastníků boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastník národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů.

Díky neklesající inflaci a mimořádné valorizaci pokořil v loňském roce poprvé průměrný starobní důchod hranici 20 tisíc korun. Letošní pravidelná valorizace důchodů přidala nárůst o 360 korun a senioři, kteří v lednu oslavili své 85. narozeniny, se dočkali přilepšení o 1000 korun.

Zdroj foto: www.freepik.com

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *