Mince

Svěřenské fondy a ochrana rodinného majetku

Svěřenské fondy mají v tuzemsku specifické postavení. Co je jejich podstatou a proč je lze využít k ochraně rodinného majetku?

Co jsou to svěřenské fondy

Svěřenské fondy se v tuzemském legislativním prostředí objevily jako novinka teprve v roce 2014, tedy v okamžiku, kdy v platnost vstoupil nový občanský zákoník. Jejich vznik byl inspirován anglosaským právem, konkrétně občanským zákoníkem kanadské provincie Québec. Jinak se též nazývají trusty.

Jde o specifický institut, který má za cíl především správu majetku. Může být využíván ke správě majetku rodinného anebo firemního. Slouží ku prospěchu určité osoby nebo na její památku. Žádná ze zúčastněných osob v podobě zakladatele, beneficienta ani správce však nemá k onomu majetku vlastnická práva.

V případě svěřenského fondu se nejedná o právnickou osobou, nedisponuje proto ani právní subjektivitou. Tím se svěřenský fond odlišuje od nadace nebo nadačního fondu, kterým je naopak tuzemským právním řádem právní subjektivita přiznána. Dochází tak k faktickému rozpojení ekonomického a právního vlastnictví vyčleněného majetku.

Jak probíhá založení svěřenského fondu

Tento fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele k určitému účelu. Založení svěřenského fondu může provést kterákoli svéprávná fyzická osoba či osoba právnická. Smlouva musí mít formu notářského zápisu nebo závětí. Fond lze tedy prakticky založit ještě za života, případně může jít o opatření k okamžiku úmrtí.

Na základě smlouvy či pořízení pro případ smrti je povolán svěřenský správce. Ten se zavazuje ke správě majetku a je povinen jednat v souladu s předem stanoveným účelem svěřenského fondu. Účel může být veřejně prospěšný nebo soukromý.

Podle předpokládaného účelu využití pak fondy lze rozdělit na několik základních typů:

  • osobní svěřenský fond,
  • rodinný svěřenský fond,
  • obchodní svěřenský fond,
  • charitativní svěřenský fond,
  • investiční svěřenský fond.

Jedná se o poměrně efektivní nástroj například v případě rodinného majetku. Ten se tak nemůže dostat do správy žádným způsobem nevázané, pokud by hrozilo, že v rukou nekompetentní osoby může rodina o majetek dokonce přijít.

Řešit tímto způsobem je možno případné spory, mezigenerační transfer majetku i vhodné nastavení pravidel pro jeho užívání. Do fondu je možno libovolný již existující majetek nebo i majetek, který ještě neexistuje a v budoucnu jej rodina teprve nabude.

Svěřenský fond tak jednoznačně není pouze nástrojem vhodným pro movité zájemce. Často jej využívají například obyčejní senioři, kteří tímto způsobem chtějí vymezit prostředky vnoučatům například na jejich plánované vzdělání nebo na samostatné bydlení.

Při podnikání jsou navíc někteří lidé navíc často terčem útoků, ať už domnělých věřitelů, nebo falešných směnečných věřitelů. Svěřenský fond tak může napomoci zabránit neočekávanému podnikatelskému riziku.

Zdroj fotografií: pixabay.com

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *