Založení firmy

Typů společností, které mohou lidé v ČR zakládat je mnoho. Mohou to být družstva, občanská sdružení, společnosti korporátního typu, různé druhy fundací, evropské společnosti a další. Pokud bychom měli vybrat tu nejčastěji zakládanou, je jí rozhodně společnost s ručením omezeným. Té se také budeme v následujících řádcích věnovat.

Náležitosti založení

Základní věci byste měli promyslet a zvážit již před samotným ponořením se do papírů a formulářů. Je jím název, tedy obchodní firma společnosti. Neměl by být zaměnitelný, klamavý a samozřejmě už ho nesmí užívat nikdo jiný. To se dá snadno ověřit online pomocí obchodního rejstříku. Dále je to sídlo společnosti, kde stačí uvést pouze obec. V případě uvádění konkrétní adresy je nutné doložit právní důvod užívání – tedy notářsky ověřenou nájemní smlouvu se souhlasem s umístěním sídla nebo výpis z katastru nemovitostí. Další možností je virtuální kancelář. Předmět podnikání již máte rozmyšlený, nicméně ten konkrétní budete muset vybrat ze seznamu živností v živnostenském zákoně. Uvést údaje společníků, určit jednatele a uvést, jakým způsobem budou za společnost jednat. Výše základního kapitálu se oproti minulým létům snížila z 200.000 Kč na 1 Kč na společníka, což s. r. o. ještě zatraktivnilo. Nicméně, takto nízký kapitál se rozhodně nedoporučuje ponechávat, a to nejen z důvodu nedůvěryhodnosti v očích případných obchodních partnerů. Dále je nutné ujednat, zda bude kapitál tvořen peněžitými či nepeněžitými vklady, v jaké výši a do kdy bude splacen, a také kdo bude správcem vkladu.

Samotný postup zakládání až ke vzniku

U notáře proběhne první, ustavující valná hromada, kde se sepíše zakladatelské právní jednání (spol. smlouva nebo zakladatelská listina). Cena za tento úkon se pohybuje okolo 6.000 Kč. Dále navštivte živnostenský úřad, kde s. r. o. přiřadí živnosti, a kde po vás budou chtít vědět celou adresu sídla firmy, právní titul k užívání objektu a jednu kopii zakladatelských dokumentů. Dále je potřeba zajistit smlouvu pro jednatele a jeho prohlášení, že je bezúhonný, splňuje podmínky živn. zákona a nebyl trestán v souvislosti s podnikáním. Dále složte v bance na zvláštní účet základní kapitál, který banka zmrazí do doby, než jí dodáte výpis z obchodního rejstříku o tom, že společnost skutečně vznikla. Posledním krokem je podat na rejstříkovém soudu návrh na zápis do obchodního rejstříku na předepsaném formuláři, který najdete ne internetu, nebo tímto můžete také pověřit notáře. Pokud nebude mít návrh žádné vady, soud společnost zapíše, čímž vznikla a proces je dokončen.