Překonání strachu z neúspěchu: Klíč ke zvýšení sebevědomí a osobnímu rozvoji

Když chcete rozvinout svůj plný potenciál, měli byste se vyhnout zbytečnému strachu z neúspěchu. Ten totiž může být opravdu paralyzující. Máme pro vás však skvělou zprávu. Vzhledem k tomu, že strach vychází z vás, je také plně ve vaší kompetenci ho překonat.

Když totiž překonáte bariéru, která stojí mezi vámi a osobním úspěchem, můžete si vybudovat zdravé sebevědomí a podpořit tak svůj osobní rozvoj. Dnes vám ukážeme 3 strategie a techniky, díky kterým to dokážete.

Pochopení podstaty strachu z neúspěchu

Prvním krokem k překonání jakékoliv překážky je její důkladné poznání. Jaké jsou možné důvody strachu z neúspěchu?

Vysoká očekávání

Je celkem jedno, jestli tato očekávání pocházejí pouze od okolí nebo pociťujete vnitřní tlak na výkon. Pokud vás tíží strach z neúspěchu, protože se bojíte, že nenaplníte jakákoliv očekávání, snižuje to vaši výkonnost.

Předchozí úspěchy

Je to trochu paradox, ale předchozí úspěch opět vytváří vysoké očekávání. Vaše okolí nebo i vy sami můžete pociťovat tlak na udržení nebo překonání předchozích dobrých výsledků. Znáte to. Trojkař bude za dvojku rád, jedničkář (a často i jeho okolí) považuje dvojku za selhání.

Obavy z odmítnutí

Společnost je nastavená na úspěch. Už od dětství jsme srovnáváni s ostatními ve škole i v běžném životě. To může mít za následek nízké sebevědomí a obavy z toho, že nás společnost odsoudí. Hrozba sociálního vyloučení je pro člověka skutečně velmi nepříjemná.

Vyhýbání se pocitu studu

Kdo nic nedělá, nic nezkazí – to si říkají ti, kteří se potom raději schovávají před životními výzvami z obavy, že by mohli selhat. Případný pocit zahanbení je tak velký demotivační prvek, že se třeba ani nepokusí o dosažení cílů.

3 strategie pro překonání strachu

Všechny tyto pocity vedou k pohybu v pomyslném začarovaném kruhu. Jak z něj ven?

Je důležité si uvědomit, že omyly a chyby jsou přirozenou součástí učení a osobního růstu. Případné neúspěchy vás pokaždé něčemu naučí a posunou vás blíže k cíli.

1. Stanovujte si realistické cíle a oslavte sebemenší úspěch

Nastavení dosažitelných cílů vám pomůže zmenšit tlak, který byste mohli cítit v případě nastavení nereálně vysokých met. Klaďte si takové cíle, díky kterým budete často zažívat pocity úspěchu. Tak si posílíte sebevědomí a získáte motivaci pokračovat.

2. Přijměte neúspěch jako součást procesu

Když přijmete neúspěch jako příležitost k učení, změní to váš pohled na něj. Přestanete jej vnímat jako překážku, a tak se sníží vaše obava ze selhání a vy se směle vydáte vstříc dalším pokusům. Říká se tomu růstové myšlení (growth mindset).

3. Nesrovnávejte se tolik s ostatními

V dnešní době je těžké nepodléhat tlaku na dokonalost. Sociální sítě nám dennodenně servírují zástupy dokonalých lidí vylepšených filtry, kteří mnohem častěji vystavují na odiv spíš své úspěchy než selhání.

To pomáhá vytvořit vysoce konkurenční prostředí, které se navenek tváří přívětivě a přátelsky, ale ve skutečnosti prohlubuje strach z chyb a selhání. A vás potom nejspíš často napadá: Čím to je, že já nezvládám to, co „oni“? Zakažte si to. Srovnávejte se raději se svým minulým já. Co se vám povedlo vylepšit? Kam jste se vy osobně posunuli třeba za poslední rok?

Když do svého života zahrnete tyto 3 strategie, změníte způsob myšlení a pozitivně podpoříte svůj osobní rozvoj. Vaše budoucí, sebevědomější a úspěšnější „já“ vám v budoucnu poděkuje.

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *