Nová sociální dávka – dlouhodobě ošetřovaný

Sociální dávky jsou určitou pomocí státu, pomocí které může být zajištěný plnohodnotný život lidem v nouzové situaci, stejně jako mohou pomáhat těm, kteří poskytují pomoc druhým. I proto se dnes objevila nová sociální dávka, související s tím, když je někdo dlouhodobě ošetřovaný. Zjistěte o ní více informací.

Jde o dlouhodobé ošetřovné

Návrh pocházel z pera Ministerstva práce a sociálních věcí, který následně podpořil i senát. To znamená, že tím vznikla nová sociální dávka. Ta je určená primárně pro rodiny, které jsou v krizové situaci, s péčí o některého člena jejich rodiny. Pokud se podíváme na konkrétní případy, kdy je možné mít na danou dávku nárok, tak se jedná o:

  • Zraněné dítě
  • Vážný úraz manžela nebo manželky
  • Péče o nemocného seniora

Jde o dávku, která je krátkodobá

Pokud se podíváme na to, jak dlouho bude dlouhodobé ošetřovné vypláceno, je nutné říci, že se jedná o dávku v podstatě krátkodobou. Nebude vyplácena delší dobu, než 90 dní. Samozřejmě s tím je spojeno i doložení toho, že po danou dobu došlo opravdu k dané péči. To už může potvrdit třeba lékař, který nemocného člověka propustí z nemocnice, právě do domácího léčení. Nárok na dávku tak může běžet hned od prvního dne.

Rozhoduje délka péče

I toto je třeba vzít v potaz, jelikož rozhoduje délka samotné péče o konkrétní osobu. Aby mohl být nárok na dlouhodobé ošetřovné, je třeba, aby se jeden člen o toho druhého staral nejméně třicet dní, tedy po dobu celého měsíce. Pokud jde o dobu kratší, není zraněný nebo nemocný pacient z hlediska zákona dlouhodobě pošetřovaný.

Kolik peněz je vypláceno?

Je to stejné, jako je tomu u klasické nemocenské. Ať už se jedná o zaměstnance, nebo se jedná o živnostníka, tak bude vypláceno 60 % denního vyměřovacího základu. Tato suma má pochopitelně primárně kompenzovat náklady, které vzniknou spolu s tím, že osoba nemůže pracovat.