Co je flexikurita?

Co je flexikurita a jak funguje?

Setkali jste se při čtení novin či sledování zpráv s pojmem flexikurita, ale nevíte, co přesně znamená? Zjistěte, jak tento pojem vznikl a co označuje.

Flexibilita a bezpečnost

Slovo flexikurita pochází z angličtiny a vzniklo ze slov flexibility (flexibilita) a security (bezpečnost). Tento pojem označuje rovnováhu mezi pracovním trhem, který je flexibilní, a sociálním zabezpečením, které je v názvu zastoupeno právě slovem bezpečnost. V počeštěné verzi se můžeme setkat také s pojmem flexibezpečnost.

Jak funguje flexikurita?

O tom, jak tato strategie funguje v praxi, se můžeme přesvědčit pohledem do Dánska, kde tento model využívají. Právě z dánského modelu budeme v následujících odstavcích vycházet. Cílem flexikurity je snížení nezaměstnanosti a zároveň i zlepšení kvalitních míst. Jak toho má být dosaženo? 

  • Nastolením rovných mezd napříč různými obory.
  • Aktivním vytvářením nových pracovních míst.
  • Investicí do zaměstnanců.
  • Poskytnutím sociální jistoty v nezaměstnanosti v případě ztráty zaměstnání.

Rekvalifikace jako možnost k růstu i při zaměstnání

Zatímco v České republice je rekvalifikace spojena zejména s nezaměstnaností a je poskytována lidem, kteří jsou v evidenci Úřadu práce jako uchazeči či zájemci o zaměstnání, v Dánsku je zcela běžné, že rekvalifikaci podstupují také zaměstnanci. Tím se nejen rozšiřuje jejich okruh vědomostí a dovedností, ale v případě ztráty zaměstnání jsou zaměstnatelnější a mají větší šanci brzy po propuštění či dobrovolném opuštění dosavadního zaměstnání nalézt nejen nové, ale také stejně kvalitní místo.

Transparentnost na pracovišti

Pro vytvoření příjemného pracovního postředí je nutné, aby zaměstnavatelé dbali na transparentnost a ke svým zaměstnancům byli upřímní a zcela otevření. Každý zaměstnanec by měl mít přehled o tom, kam až může kariérně vyrůst a jaké má možnosti. To vede nejen k budování lepšího pracovního prostředí, ale zaměstnanci, ke kterým je vedení upřímné, jsou loajálnější, což je pro společnost přínos, protože nemusí stále vypisovat nová výběrová řízení a zaškolovat nové pracovníky.

Průběžná hodnocení

Máte pocit, že ve svém zaměstnání nikam nerostete a nemáte tušení, jak si u vedení stojíte? Právě proto spadá do flexikurity další bod, kterým je průběžné hodnocení pracovníků. Díky tomu získá každý zaměstnanec přínosnou zpětnou vazbu.

Snadné najímání a propouštění pracovníků

Součástí dánského modelu flexikurity je snadné najímání, ale zároveň i propouštění zaměstnanců. Tento bod je sice na první pohled mnohem výhodnější pro firmy, které mají možnost se zbavit zaměstnanců snadno a rychle, ale zároveň přináší benefity také zaměstnancům. Jaké? Díky tomu, že společnost investuje do svých pracovníků a poskytuje jim vzdělávací a rekvalifikační kurzy, po propuštění nestráví dlouhé měsíce na Úřadu práce, protože budou mít nejen mnoho zkušeností, ale také znalostí. Pokud by ovšem přeci jen došlo k tomu, že nové místo nenajdou rychle, mohou se spolehnout na štědrou podporu v nezaměstnanosti od státu.

Nižší nezaměstnanost a posílení ekonomiky

Z výše zmíněných bodů jasně vyplývá, že nastavení flexikurity v zemi přináší nižší nezaměstnanost a zároveň i posílení ekonomiky dané země. Aby ovšem tento model skutečně fungoval, je nutné, aby perfektně fungovala aktivní politika na trhu práce, proces celoživotního vzdělávání a také sociální ochrana pracujících.

Myslíte si, že by měla být v České republice nastolena flexikurita po vzoru Dánska nebo vám vyhovuje současná situace?

Zdroj textu: www.edevizy.cz, www.uradprace.cz

zdroj foto: www.freepik.com

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *