Končíte v práci? Zkontrolujte si zápočtový list

Ne každý zůstává během svého života jenom v jednom jediném zaměstnání. Není nic zvláštního, že lidé práci mění. Čeká vás to samé? Pokud ano, je nejvyšší čas si zkontrolovat zápočtový list. Jeden z nejdůležitějších dokumentů, které musí zajímat každého pracujícího člověka. Na co se zaměřit?

Informace o vaší práci

Primárně je třeba hledět na základní informace, které by měl každý zápočtový list obsahovat. Jedná se o vaší práci, kterou jste v dané firmě přímo vykonávali. Když budeme konkrétní, tak jde hlavně:

  • typ smlouvy
  • druhy práce
  • kvalifikaci

Informace o důvodu ukončení

Ani ty nesmí v zápočtovém listu chybět. Mělo by být jasně patrné, proč byla pracovní smlouva ukončena. Zda z důvodu ukončení platnosti, nebo na popud zaměstnance či zaměstnavatele, nebo z důvodu porušení povinností. Toto je ale věc, kterou ne každý zaměstnanec chce.

Odpracovaná doba

Velmi důležitá informace, kterou si hlídejte hlavně ve chvíli, kdy se plánujete nechat zapsat na pracovním úřadě. Daná doba je důležitá hlavně z toho důvodu, že podle ní je přidělena nebo nepřidělena podpora v nezaměstnanosti. Dané informace musí v zápočtovém listu nejenom být, ale musí také odpovídat realitě.

Dále nelze opomíjet ani fakt, že odpracovaná doba je spojena ještě s jedním faktem. A to s takovým, že se jí týká váš důchod. I o něm rozhoduje celková doba, co jste byli zaměstnaní. Z toho jasně plyne, že ani tyto informace nesmí chybět.

Fakta spojená se mzdou

V zápočtovém listu sice nemusí být informace o tom, kolik si daná osoba vydělala nebo jaká byla její mzda. Musí zde ale být informace o tom, zda byly ze mzdy prováděny nějaké srážky. Konkrétně mluvíme o srážkách, které jsou spojeny s exekucí. I toto je další povinná položka daného zápočtového listu. Jelikož jsou dnes exekuce celkem časté, musíme říci, že nejde o nic výjimečného.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay