Jak si požádat o starobní důchod a co všechno k tomu potřebujete?

Odchod do důchodu je momentálně velmi propírané téma, řeší se tedy zejména zvyšující se věk odchodu do důchodu. Pro odchod do řádného starobního důchodu musíte mít stanovený věk a to, zda vám starobní důchod bude přiznán, ovlivňují i jiné faktory. Jaké? A jak si o starobní důchod zažádat, kde a co všechno k tomu budete potřebovat?

Kdo má na důchod nárok?

Abyste mohli zažádat o starobní důchod, musíte splňovat dvě zcela základní podmínky. Jednou z nich je dosažení stanoveného důchodového věku, druhou je získání potřebné doby důchodového pojištění, která je v současnosti stanovena na 35 let. Všichni občané České republiky mají nárok na vyplácení starobního důchodu, jde o finanční dávku, která je vyplácena právě z důchodového pojištění.

Pokud splňujete obě podmínky, můžete si o starobní důchod zažádat na pobočce Okresní správy sociálního zabezpečení, vždy dle místa trvalého bydliště. Zažádat o starobní důchod můžete vždy nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem, kdy má být důchod přiznán.

Kdy odejít do důchodu?

Co se týče věku odchodu do důchodu, nejsou podmínky pro každého stejné. V případě, že se rozhodnete do důchodu odejít dříve, než určují tabulky, musíte počítat s poměrným krácením důchodu. Čím dříve do důchodu odejdete, tím méně peněz samozřejmě dostanete. Řádný důchodový věk se neustále prodlužuje, mění a také sjednocuje. Prozatím ale platí, že lidé narození v roce 1972 a později odchází do důchodu v pětašedesáti letech. Kromě ročníku narození ale u žen o odchodu do důchodu rozhoduje rovněž stále ještě počet vychovaných dětí.

Jak o důchod zažádat?

Se vším, a to včetně sepsání žádosti, vám pomohou pracovníci na místně příslušné správě sociálního zabezpečení. Jen tam můžete žádost vyplnit a podat, ke všemu je třeba doložit všechny potřebné dokumenty, které je potřeba si celý život pečlivě schovávat. Na Okresní správu sociálního zabezpečení se musíte dostavit vždy osobně, jen ve výjimečných situacích lze na základě udělené plné moci poslat svého zástupce, který žádost vyřídí za vás.

Veřejně nejsou žádné formuláře ani tiskopisy obsahující žádost o starobní důchod k dispozici. Žádost s vámi musí sepsat pracovník úřadu správy sociálního zabezpečení, žádost je na předepsaném tiskopise vždy k dostání pouze na místě.

Brzy by však mělo být možné zažádat o starobní důchod také online cestou, a to na stránkách České správy sociálního zabezpečení. 19. dubna totiž vláda schválila návrh na zavedení online žádosti o důchod v rámci nové důchodové novely. Žádost online by mělo být možné podávat od 1. prosince 2023. Jde však zatím jen o návrh, který musí projít také Sněmovnou.

Ke konci roku nastala situace, kdy byl nápor nových žádostí o důchod tak velký, že Česká správa sociálního zabezpečení umožňovala podat žádost elektronicky či poštou. Bylo to jen na omezenou dobu a následně po podání žádost bylo stejně nutné přijít na úřad osobně žádost případně dovyplnit a zejména podepsat.

Které dokumenty mít připravené?

Připravte se na to, že k žádosti o starobní důchod budete předkládat řadu dokumentů. Samozřejmě se neobejdete bez platného občanského průkazu, případně můžete doložit i cestovní pas nebo povolení k pobytu. Dále si připravte doklady o době studia, a to i v případě, že studium nebylo dokončeno, doklady o době vojenské služby nebo doklady, které prokazují výchovu dětí nebo péči o děti.

Velmi důležité jsou pak všechny doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách. Musíte uvést všechna svá předchozí zaměstnání, musíte doložit dobu zaměstnání u všech zaměstnavatelů, ale i například dobu, kdy jste byli v evidenci u úřadu práce nebo dobu, kdy jste pečovali o osobu závislou na péči jiné osoby. Vynechat nesmíte ani žádnou brigádu, dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce. Nespoléhejte na to, že se podaří České správě sociálního zabezpečení případně tyto věci dohledat za vás.

Zdroj foto: www.freepik.com

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *