Hrozba zvaná exekuce

Neznám člověka, který by se nebál exekuce. Už jenom samotné slovo exekutor nahání lidem strach. A vůbec se není čemu divit. Všude, ze všech stran se na nás přes různé média valí informace o bezohlednosti exekutorů, kteří nešťastným dlužníkům zabavují majetek, přičemž se může často jednat o nepřiměřenou exekuci vzhledem k částce, kterou dlužník dluží a doposud nesplatil. Ideální je se do takovéhoto stavu vůbec nedostat. V dnešní době je ale možné se za určitých podmínek exekuci vyhnout. Jestli Vám i reálně hrozí, neznamená to, že k ní automaticky musí i dojít.

Co je důležité, aby jste se exekuci aspoň z počátku vyhnuli je vyhlášení osobního bankrotu prostřednictvím soudu. Už jednom to, že získáte čas, kdy během pěti roční lhůty máte možnost splatit dvě třetiny dluhů je pro Vás pozitivum v této nezáviděníhodný situaci. Pokud se Vám to podaří, tak Vám bude zbytek dluhu prominout.

V případe, že se Vám nepodaří se exekuci vyhnout, dochází k jejímu výkonu, kdy zabavená nemovitost končí dražbou, která je příslušným exekutorským úřadem následně vyhlášená.

Tímto to však končit vůbec nemusí. Může se klidně stát, že vydražená částka není dostačující na pokrytí dluhu a exekuce pokračuje dál zabavením a dražbou movitých věcí. Jestli ani to není dostačující následují srážky ze mzdy či blokace účtu.

Nemyslete si, že se Vám exekuci podaří vyhnout tím, že se přestěhujete do jiného státu. Vymáhaní pohledávek je totiž možné i v zahraničí. Exekuční soud, který obvykle rozhoduje o exekuci posoudí, jestli je možné cizí rozhodnutí vykonat na území České republiky. Cizí exekuční titul uzná příslušní soud tak, že vydá pověření na vykonáni exekuce. Na Slovensku Vás tedy může klidně zastihnout list od exekutorského úřadu v Bratislavě. Tak jako i jiné exekutorské úřady i tenhle pravidelně pořádá dražby zabaveného majetku. Jestli se chcete dozvědět více o tom jako probíhá exekuce v zahraničí klikněte sem.