Podnikání

Certifikáty kvality zlepšují obraz vaší firmy v očích zákazníků

Ať už prodáváte výrobky nebo služby, na trhu je v době sílící konkurence stále složitější uspět. Proto přežijí jen ty firmy, které se skutečně zajímají o to, jakým způsobem jsou vnímány ze strany zákazníků. Jedině tak si udržíte dlouhodobě rostoucí prosperitu a trvalý přísun zakázek. Mohou vám k tomu dopomoci také nejrůznější certifikáty, které se týkají třeba kvality, ale také odpovědnosti vaší firmy k životnímu prostředí.

Zaručená kvalita výrobků nebo služeb

Pokud jste schopni doložit ke svým produktům odpovídající certifikaci, znamená to, že jste schopni zaručit jejich kvalitu. Není to už jen vaše slovo, se kterým se zákazník může a nemusí spokojit, ale máte to čím doložit. Pokud vás zajímá, kolik taková certifikace stojí, tak v případě certifikátu ISO 9001 cena je otázkou individuální cenové nabídky. S ohledem na kvalitu výrobků nebo služeb se jedná zpravidla o certifikaci ISO 9001, která je určena pro všechny organizace či podniky. Díky získání tohoto certifikátu:

  • Zvýšíte hodnotu svých výrobků nebo služeb
  • Zlepšíte systémy řízení kvality ve firmě

Samotný certifikát totiž není jenom o kvalitě produktů jako takových, ale také o tom, jak v rámci firmy přistupujete k plánování či řízení výroby nebo jiné produkce apod. Tyto certifikáty lze získat od certifikační autority, která je uděluje společnostem i živnostníkům.

Jezdíte na zelenou?

Zelená politika je v posledních letech ve firmách velice důležitá. Firma, která není odpovědná k životnímu prostředí, a tedy k naší společnosti jako takové, dnes zkrátka nemůže být v očích zákazníka atraktivní. Abyste potvrdili svůj zájem o environmentální management, slouží k tomuto účelu norma ISO 14001, která je v podstatě organizačním rámcem pro ochranu životního prostředí. Zároveň vám pomůže dynamicky reflektovat změny environmentálních podmínek, a to tak, aby nekolidovaly se sociálně ekonomickými potřebami vaší firmy.

Zdroj obrázku: Rawpixel.com / Shutterstock.com