Jak postupovat při řešení škod, které napáchá bouřka či povodeň?

Přírodní živly nejsou ani v našich končinách nic neobvyklého. Objevit se může mnoho problémů, mezi které můžeme zařadit:

  • Přívaly vody
  • Extrémní vítr
  • Kroupy

Co v případě, že vám přírodní živel poničil váš majetek? Je třeba danou škodu řešit. Pokud nejste pojištěni, máte smůlu a nezbývá vám, než vše opravit a uvést do původního stavu z vlastních úspor. Co ale když pojistku máte?

Eliminujte vznik dalších škod

To je to první, co musíte udělat. Pokud například začnou na váš vůz padat kroupy, je třeba ho co nejrychleji schovat – pokud je to možné. Když začne téci voda do sklepů, je třeba rychle vynosit to, co ještě není pod vodou. To je první krok, který je nezbytný, a pojišťovny na něho často hodně dbají.

Zdokumentujte a nahlaste

Jakmile je přírodní živel pryč, a vy začnete počítat škody, je třeba vše zdokumentovat. Ideální je pořídit fotografie – čím více, tím lépe. Jedině tak prokážete svůj nárok. Ideální je, když budete fotografovat už ve chvíli, kdy dochází k poškození – třeba zatékání vody do sklepů.

Máte-li vše zdokumentováno, nahlaste pojistnou událost. Dnes už není nutné chodit na pobočku, jelikož možné je vyřídit vše online, stejně jako telefonicky.

Počkejte na likvidátora

Může, ale i nemusí přijít. Záleží na výši škody, jejím charakteru, nebo i na typu pojistné události. Pokud má likvidátor přijít, je třeba s poškozenými věcmi nijak výrazně nemanipulovat – pokud to není nezbytné z důvodu bezpečnosti či hygieny. Poté, co se dostaví likvidátor, dojde i k odhadu škody a vy už konečně můžete vše uklidit.

Počkejte na peníze

Když řešení pojistné události proběhne jak má, máte vyhráno. Už jenom čekáte na peníze, které vám pojišťovna pošle. Výše závisí jak na výši škody, tak i na tom, jaký druh pojistky jste měli uzavřeny. Jakmile finance přijdou, můžete se pustit do oprav i nákupu nových věcí.