Chcete z dlužníka dostat peníze? Víme jak na to

Pokud se věřitel dostane do situace, kdy mu jeho dlužník odmítá splácet pohledávku, má několik možných řešení, jak se ke svým penězům dostat. Nabízí se možnosti, které jsou spojené se soudem, ale v dnešní době převážejí a jsou oblíbenější mimosoudní řešení. Jak se ke svým penězům dostat, se dočtete v následujícím článku.

Každý věřitel si může sám zvolit, jaký způsob vymáhání zvolí. Nejdůležitější je, aby vždy volil cestu legální a vymáhání bylo prováděno v souladu s platným právním řádem České republiky.

shutterstock_63160852

Zvolit správnou strategii

Základním předpokladem pro úspěšné vymáhání pohledávky je odborná znalost, volba nejlepší strategie a celková organizace. Proto většina věřitelů v případě problémů s dlužníky využívá služeb externích advokátních kanceláří nebo jiných organizací. Profesionální taktika a služby nabízejí efektní  propracovaný systém ve vymáhání.

Upomínky

Jedním u možných způsobů je vymáhání pohledávky za pomocí upomínek samotným věřitelem. Pravidelným upozorňováním dlužníka je tak možné ho donutit ke splácení nebo k hledání možného řešení. Základem je začít včas a zbytečně nečekat. Čím bude pohledávka starší, tím budou náklady s vymáháním větší.

Vymáhání pohledávek

Pokud dlužník na upomínky nereaguje a nesplácí je načase začít přemýšlet o vhodné vymáhání pohledávky. Již samotná fakt, že se celá situace bude řešit soudem nebo jinou společností, má na dlužníka svůj efekt. Pokud ani takové řešení nezabere, je nutné přikročit k samotnému vymáhání.

  • exekuce
  • inkasní agentura
  • firma na vymáhání dluhů

Soudní řízení

Standardní cestou je získání exekučního titulu vůči dlužníkovi. To se získává na základě soudního řízení, které řeší podanou žalobu. Rychlejším řešením je vydání platebního rozkazu nebo elektronického platebního rozkazu. To se řeší bez jednání soudu, ale je potřeba mít dostatek písemných důkazů, pohledávka musí být prokazatelná a jsou splněny i další zákonné podmínky.

Exekuční titul

Na základě exekučního titulu, který je udělen soudem může být zahájena samotná exekuce. Exekucí se pověřuje soudní exekutor, který pracuje prostřednictvím exekučního návrhu. V případě exekuce musí dlužník uhradit navíc náklady, které jsou spojené s prací exekutora a další náklady, které se řídí podle platných tarifů.

Inkasní agentury

Inkasní agentury nebo kanceláře jsou specializované firmy na vymáhání a odkup pohledávek, které udělají vše proto, aby byla pohledávky vymožena od dlužníka. Jejich výhodou je oproti samotnému věřiteli, že vědí jak s dlužníky jednat a mají v tom patřičnou praxi. Používají osvědčené postupy.

Spolu s osvědčenými postupy agentury zajišťují správu pohledávek, přípravu podkladů a formulářů pro soud a exekuci, ale také právní a další navázané služby v oblasti prevence, jako je pojištění pohledávek nebo factoring.

Firma na vymáhání pohledávek

Firma na vymáhání pohledávek se liší v přístupu, většinou nabízejí individuální přístup, který vede k rychlejšímu a efektivnějšímu vymáhání. Obecně je známo, oproti inkasním firmám jsou více důsledné a jejich postupy jsou propracovanější.

V případě vymáhání funguji buď na principu mandátní smlouvy, což znamená, že během vymáhání firma jedná ve jménu klienta na základě plné moci, nebo na smlouvě o postoupení pohledávky. To znamená, že firma od věřitele dluh odkoupí a pak si ho vymáhá „pro sebe“.