Dědíte? Nezapomeňte i na dluhy

Když se začne mluvit o dědictví, mnoho lidí jistě zajásá, jelikož očekávají, že jim z toho takzvaně i něco kápne. Ne vždy ale může být dědictví spojeno se získáním, jelikož častým problémem jsou i dluhy. A jak to s nimi chodí? Podívejte se.

Co když dluhy existují?

Pokud dluhy skutečně jsou, je třeba být na pozoru a zjistit, v jaké jsou výši. A podle Toho jednat dále. Zde existují v podstatě dvě cesty, kterými je možné se vydat. Buď dědictví kompletně přijmout, nebo odmítnout.

Odmítnutí dědictví

Jak na to? Je to poměrně jednoduché. Může plně stačit ústní prohlášení před soudem, že dědictví odmítáte, nebo ho můžete soudu také zaslat poštou. Pozor ale na lhůty. Na obojí máte jeden měsíc od chvíle, kdy jste se o svém dědickém právu dozvěděli. V případě odmítnutí tak nedostanete z dědictví vůbec nic, ale zároveň vám nehrozí nutnost dluhy hradit.

Přijetí dědictví

Situace druhá a automatická, pokud nedojde k odmítnutí. V takovém případě získáváte nejenom majetek, ale dědíte také dluhy, které jste povinni uhradit. Pozor i na situace, kdy samotné dluhy mohou převyšovat výši samotného děděného majetku. V takové chvíli jste na celém dědictví v podstatě škodní a tak mnoho lidí raději dědictví odmítne.

U přijetí dědictví s dluhy však existuje jedna zajímavá finta. Jde o soupis pozůstalosti neboli výhrada soupisu pozůstalosti. To je nutné vyhotovit do měsíce od doby, kdy se o dědickém právu dozvíte. V tomto soupisu je následně uveden veškerý děděný majetek. Důležité je:

  • Sepsání notářem
  • Potvrzení všemi dědici
  • Uvádět vše pravdivě

Na základě toho soupisu dojde k dědictví majetku i dluhů, ale ty následně budou hrazeny jenom do té maximální výše, která odpovídá hodnotě sepsaného majetku. Dědic tedy na dědictví nebude nijak škodný a v nejhorší situaci dojde k tomu, že bude stále takzvaně na nule. Obětuje jenom svůj čas a starosti.