Zápůjčka (půjčka) a úvěr. Jaký je rozdíl v daných pojmech?

Pokud požadujete produkt v rámci současného úvěrového trhu, je třeba počítat s tím, že se budete muset zorientovat i v několika pojmech. Mezi ty se řadí:

  • Zápůjčka
  • Půjčka
  • Úvěr

Pokud vás zajímá, jaký je mezi nimi rozdíl, přinášíme vám detailní popis jednotlivých pojmů. Díky nim načerpáte potřebné informace, díky kterým se pro vás mohou stát smlouvy, ale i nabídky lépe čitelné.

Půjčka

Hojně využívaný pojem, a to v souvislosti s celým úvěrovým trhem. Dnes se toto slovo stále ještě používá, ale v rámci smluvní dokumentace již vymizelo. Podíváme-li se na hlavní charakteristiku tohoto pojmu, tak půjčka vznikla ve chvíli, kdy byla uzavřena smlouva o půjčení zastupitelní věci. Laicky řešeno šlo o smlouvu, která definovala, že někdo někomu jinému něco půjčil.

Zápůjčka

Jak jsme již uvedli, pojem půjčka se přestal používat a místo něho se objevuje pojem zápůjčka. Jde tedy o v podstatě stejný vztah, kdy někdo někomu něco zapůjčil. Zde je také třeba připomenout to, že majitel věci je zapůjčitel, zatímco ten, co si ji zapůjčí, se stává vydržitel. Důležité je také zmínit, že právě tento pojem je velmi často spojený se zapůjčením hmotných věcí, a to ať už se jedná v podstatě o cokoliv. Pokud se podíváme do našeho života, jistě jsme byly svědky mnoha daných smluv.

Úvěr

Zde se už dostáváme do finančního segmentu. Úvěr je v podstatě to samé, co samotná zápůjčka. Jenom s tím rozdílem, že se nejedená o postoupení hmotné věci, ale finančních prostředků, se zaplacením úroku. Ten by měl být navíc splacen ještě před vypršením, nebo uplynutím doby splatnosti. V současném světě může mít úvěr celou řadu podob. Může být bankovní i nebankovní – podle toho, od koho jsou peníze zapůjčeny, stejně jako třeba účelový i neúčelový – zde je specifikováno, na co je možné finanční prostředky použít. Zde už záleží na volbě každého konkrétního klienta.