Složené úročení – základ investování

Nezáleží na tom, jakým způsobem investujete nebo budete investovat své peníze, složené úročení je naprostý základ budování kapitálu, bez kterého se neobejdete. Už Albert Einstein o složeném úročení prohlásil, že je to osmý div světa.

Jak funguje složené úročení?

Pro jednoduchost si složené úročení vysvětlíme na příkladu spořícího účtu. Na účet si vložíte nějakou částku, třeba 100 000 Kč, každý měsíc se vám na účet přičte úrok. Pokud bude úrok např. 5 % p.a., dostanete po prvním měsíci 416,67 Kč. Následující měsíc už ale dostanete úrok z částky 100 416,67 Kč, což bude 418,4 Kč. Není to o moc více, ale pamatujme na to, že se jedná o měsíční úrok. A to je celé kouzlo. V případě spořícího účtu znamená složené úročení úrok z úroku.

Pokud je na spořícím účtu úrok 5 % p.a., díky měsíčnímu vyplácení úroku a efektu složeného úročení by byl v ideálním případě roční úrok ve skutečnosti 5,11 %. Nesmíme ale zapomínat na 15% daň. Úrok 5 % p.a. by při ročním vyplácení úroku a odečtení daně byl 4,25 %, měsíční výplaty a složené úročení úrok zvýší na 4,33 % p.a.

Složené úročení se netýká pouze spořících účtů, ale dá se praktikovat na jakýkoli druh investic. Důležité je získaný „úrok“ znovu investovat. Jako úrok si můžeme klidně představit třeba dividendu, kterou dostaneme za vlastnictví akcie. Pokud si za získanou dividendu přikoupíme další akcie, dostaneme následující rok více v dividendách, za které si koupíme další akcie. V případě akcií je samozřejmě situace složitější díky rozdílné výši vyplácených dividend i samotné ceně akcie. Princip je ale vždy stejný – reinvestice vydělaných peněz.

Složené úročení nakonec vždy vyhraje nad příspěvkem

Není to tak dávno, kdy stačilo do penzijního spoření posílat 100 Kč měsíčně a stát k tomu přidal 50 Kč. To je přece super, zhodnocení 50 %! Kdo vám to dá? A k tomu další 1 % p.a. nebo podobná almužna úrokem od penzijního fondu. Co je na tom špatně? Když pomineme skutečnost, že spořením stokoruny měsíčně si za dvacet let možná zajedete s batohem paštik na dovolenou autobusem do Chorvatska, štědrý příspěvek 50 Kč od státu se k vašemu jmění pouze jednorázově přičte, zatímco úrok je ve skutečnosti násobek. Násobení nakonec vždy předběhne přičitání pevné částky, jen je otázkou, jestli se to stane v našem investičním horizontu, nebo ne.

Faktory ovlivňující výslednou úsporu

Kolik peněz budeme na konci investičního horizontu mít ovlivňují tyto tři faktory:

  • Počáteční vklad ovlivňuje výslednou částku velkou měrou, protože je to částka, která se bude úročit celou dobu.
  • Pravidelný vklad pomáhá průběžně navyšovat kapitál, přičemž peníze vložené na začátku se na výsledku projeví podstatně více, než peníze vložené na konci.
  • Výše úroku ovlivní výsledek tím zásadněji, čím delší je investiční horizont

Jak počítat s úroky?

Protože celek má sto procent, jedno procento je jedna setina. Tedy např. 5 % je ve skutečnosti číslo 0,05. Pokud tedy chceme spočítat 5 % z 123, můžeme buď na kalkulačce použít tlačítko % (123 × 5 %), pokud ho kalkulačka má, nebo číslo 123 vynásobíme číslem 0,05. Pokud chceme 5 % rovnou přičíst, násobíme 1,05. Pokud chceme spočítat, jak se projeví složené úročení v čase, budeme číslo 1,05 umocňovat na počet let, které nás zajímají. Na kalkulačkách to bývá zpravidla tlačítkem označeným x^y, tedy např. 1,05^20 = 2,65. To nám říká, že při úroku 5 % složeným úročením za 20 let zhodnotíme počáteční vklad 2,65 krát.

Výpočet si můžeme také nasimulovat v Excelu, nebo Spreadsheetu v online tabulkách.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *