Šikana na pracovišti: Jak ji rozpoznat a má cenu v nepřátelském prostředí zůstávat?

Šikana na pracovišti je velmi závažnou věcí a pro šikanovaného člověka to představuje obrovskou zátěž, a to především psychickou. Nejen podřízení však mohou být tou obětí, mnohdy se obětí šikany stávají i nadřízení, na které si políčí jeho podřízení. Jak se šikana dá rozpoznat a jak se můžete účinně bránit?

Mobbing versus bossing

Není úplně složité poznat, že jste na pracovišti obětí šikany. Šikana může být vedena ze strany nadřízeného směrem ke svým podřízeným, v tom případě se označuje termínem bossing. Někdy ale dochází i k tomu, že si podřízený nebo skupinka několika podřízených zasedne na svého nadřízeného. V tom případě jde o mobbing.

Šikana se projevuje zejména zesměšňováním, ztěžováním práce, někdy dochází k tomu, že jsou zadávány téměř nesplnitelné úkoly, což vede ke stresu a tohle všechno ztěžuje oběti výkon práce. Typicky jsou oběti šikany odtrženy záměrně od kolektivu, dochází k jejich izolaci, k pomlouvání a shazování před ostatními. A je zcela jasné, že tohle všechno se nedá vydržet věčně. Nejenže pak oběť šikany nemůže naplno vykonávat svou práci, což je mnohdy také cílem. Ale mohou se přidat i zdravotní a zejména psychické potíže, které pak zasahují nejen do pracovního ale i osobního života oběti.

Jak se bránit?

Pokud dochází k šikaně zaměstnanců, je třeba, aby si s tím poradilo zejména vedení firmy. Někde už docela dobře fungují programy na prevenci šikany, ale zdaleka ne všude. Jedním z možných řešení je samozřejmě i podání výpovědi, protože v nepřátelském prostředí se pracovat nechce nikomu. Jenže, někdy není možnost přestoupit jinam a jindy se může zachtít oběti bránit se i právní cestou. To samozřejmě lze, jen je k tomu zapotřebí sesbírat hodně důkazů, aby viníci mohli být potrestáni. Pokud by celá věc měla jít k soudu, je nutné počítat s tím, že jde o delší proces, což také oběti nemusí být zrovna dvakrát příjemné.

Šikanu však nelze podceňovat a preventivně by se tomuto tématu měly firmy rozhodně více věnovat.

Zdroj foto: www.freepik.com

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *