Některé mince v oběhu jsou vzácnější. Nemáte je v peněžence?

Když sáhnete do peněženky pro mince, jenom málokdy sledujete jejich detaily. Přitom jste to možná právě vy, kdo drží minci, která je vzácnější a má podstatně větší hodnotu, než tu, který je nominální. O jaké se mlže jednat? Podívejte se.

Koruna

Podívejte se na koruny ve vaší peněžence. Pokud ji otočíte a zkontrolujete datum, je vhodné si všímat, v jakém roce byly vyrobeny. Které jsou ty roky, které by vás měla zajímat nejvíce? Jsou hned tři, a to:

  • 1998
  • 1999
  • 2004

Dvoukoruna

I u této je vhodné všímat si letopočtu, kdy byla vyrobena. Konkrétně to jsou hned dva roky, které jsou vzácnějším než roky jiné. Je to rok 1999 a dále je to rok 2000. Máte je v peněžence? Potom je může sběratel koupit za vyšší ceny.

Pětikoruna

Mince, kde je velká pravděpodobnost toho, že můžete narazit na tu, která je vzácnější. To proto, že vyšší hodnotu mohou mít mince, které byly vyrobeny jako jedny z prvních. A to v poměrně širokém časovém období. I zde vám doporučíme podívat se na konkrétní rok. A co by vás mělo zajímat primárně? Rozmezí od roku 1997 až do roku 2004. To jsou ty, které by vás měly zajímat.

Desetikoruna

I mezi těmito mincemi rozhodně najdete takové, o kterých můžeme říci, že jejich hodnota je vyšší. A pokud jde o jejich roky, tak musíme říci to, že je jich také celkem dost. Když půjde o roky konkrétní, tak jde o škálu vyrobenou od roku 1997 až do roku 2002. Máte takovou? Pokud ano, má vyšší cenu.

Dvacetikoruna

Předposlední druh mince s možnou vyšší hodnotou je dvacetikoruna. Když zkontrolujete roky, tak se jedná o rozmezí 1994 – 1996, a potom dále o roky výroby 2001 a také 2003. Když je máte, má mince rozhodně vyšší cenu, než jenom klasických dvacet korun českých.

Padesátikoruna

Máte ji v peněžence? Pokud ano, zajímejte se o to, zda je vyrobena v letech mezi 1994 – 1996. dále se zajímejte také o rozmezí 1997 – 2003, jelikož to jsou roky, kdy bude mít hodnotu ještě o něco vyšší.