Nejčastější omyly při investicích

Kdo má volný kapitál, ten investice velmi aktivně vyhledává, jelikož mu mohou přinést zajímavé zhodnocení. Ne vždy se ale investice vydaří. S tím souvisí i to, jaké nejčastější omyly při investicích lidé dělají.

Vše na jednu kartu

Jeden z největších problémů hlavně začínajících investorů. Pokud má být investováno správě, je důležitá diverzifikace neboli rozložení rizika. To znamená nutnost rozložit peníze do více buď různých oblastí, tak i do různých produktů. Ideální je kombinovat několik osvědčených možností, kam patří:

  • Akcie
  • Komodity
  • Fondy

Vysoká finanční páka

Mezi omyly při investicích patří i využívání páky. Tedy to bezhlavé. Určitě se jedná o nástroj, který v rukou někoho zkušenějšího dokáže pomoci. Když jde ale o používání finanční páky někým nezkušeným, který využije vždy její maximální hodnotu, může to mít katastrofální následky. A ty nejsou spojeny s ničím jiným, než zcela pochopitelně se ztrátou vkladu.

Ovlivňování emocemi

Pamatujte, že v investování emoce zkrátka a jednoduše nemají své místo. A to proto, že mohou celou investici velmi negativním způsobem ovlivnit. Je to častý problém nováčků, kteří nedají na svá předem stanovená pravidla, ale dají spíše na svůj pocit. Někdy se to možná vyplatit může, ale z dlouhodobého hlediska je to jasné chyba, které je třeba se vyvarovat.

Neuvědomování-si rizika

Investování je vždy spojeno s rizikem. Tak to bylo a také bude. To je třeba si vždy uvědomit a podle toho volit investiční strategie. Na základě uvědomění si rizika je třeba počítat také s tím, že může dojít i ke ztrátě finančních prostředků. Kdo s tím počítá, nebude překvapen. Kdo ne, a investuje třeba i všechny své prostředky, ten má rázem problém.

Nedostatek znalostí a zkušeností

S investováním nelze začínat metodou náhody a pokusů. I toto je častý omyl mnohých lidí. Než se začne, je dobré nastudovat si několik teoretických znalostí, které je dobré si ověřit na několika ukázkách.