Jak vyřídit pracovní povolení pro cizince

Zaměstnávání cizinců je běžné po celém světě, i když jeho důvody se mohou případ od případu lišit.

Získání povolení k výkonu zaměstnání v jiném státě (a souvisejícího povolení ke krátkodobému či dlouhodobému pobytu) může být motivováno jednak snahou o dosažení na lepší pracovní nebo platové podmínky, změnou místa pobytu z rodinných důvodů, přeřazením v rámci poboček jednoho subjektu sídlících v různých lokalitách apod.

Podmínky pro udělení pracovního povolení pak závisí na několika faktorech, které jsou dány především tím, odkud cizinec pochází a na jakou pozici se hlásí.

Cizinci pracující v České republice

Pro vstup cizince na tuzemský trh práce platí několik pravidel, přičemž tím hlavním je získání pracovního povolení. Udělení pracovního povolení cizinci závisí na tom, ze jaké země pochází a jaké je jeho zázemí v tuzemsku.

Nejjednodušší je situace pro občany Evropské unie, kteří se mohou po pracovním trhu celé integrace pohybovat prakticky volně. Zaměstnání cizince se zemí Evropské unie tak vyžaduje pouze nahlášení na tuzemském úřadu práce.

O něco složitější je pak získání pracovního povolení pro cizince pocházejícího z tzv. třetích zemí (tedy mimo EU), i zde však platí několik zjednodušených postupů, a to v případě, že se jedná o rodinného příslušníka občana ČR nebo EU, pracovní činnost má specifický umělecký charakter nebo je souběžná se soustavnou přípravou na budoucí povolání u tuzemské vzdělávací instituce, či byl cizinci udělen azyl.

Zjednodušeného řízení je pak možné dosáhnout také ve speciálních režimech pro zaměstnávání cizinců z třetích zemí, po kterých je vysoká poptávka – toto platí například pro udělení pracovního povolení pro Ukrajince nebo uchazeče z Filipín.

Proces získání pracovního povolení při cizince třetích zemí

Pracovní povolení může mít dvě formy, v závislosti na tom, jaký druh pracovní činnosti cizinec vykonává – jedná se o zaměstnaneckou a modrou kartu.

Zaměstnanecká karta je povolením pro výkon zaměstnání s minimálními požadavky na kvalifikaci, modrá karta je povolením pro výkon pozice se specifickou odborností, pro jejíž získání je nutné dokládat také ekvivalentní dosažené vzdělání (obvykle vyžaduje nostrifikaci takového dokladu).

Pro zahájení procesu udělení zaměstnanecké, resp. modré karty je nutné podat žádost na příslušný zastupitelský úřad.

Pokud budoucí zaměstnanec dosud nedisponuje na území České republiky některým z uvedených povolení (nebyl zaměstnán u jiného zaměstnavatele) je potřeba provést vyvěšení pracovní pozice na místně příslušném úřadu práce a následně vyplnit formulář žádosti a doložit všechny související dokumenty.

Proces vyřízení žádosti o zaměstnaneckou kartu se urychlí v případě, že je společně s podanou žádostí dodán také zvací dopis.

Zdroj náhledových obrázků: pixabay

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *