Jak funguje promlčení u půjčky?

U půjček se obvykle setkáte s tím, že při jejich sjednání je sepsán i splátkový kalendář, který přináší jasné povinnosti spojené s tím, že je třeba peníze vracet. Pokud se tak neděje, může věřitel dlužníka upomínat. A to také dělá. Jsou ale i situace, kdy může nastat promlčení u půjčky. Existují hned dvě možnosti, při kterých k tomu dojde.

Jak je to u klasických půjček?

Pokud se podíváme na standardní půjčku, tak i zde může promlčení u půjčky existovat. Jedná se o situaci, kdy dlužník přestane věřiteli splácet. Ode dne, kdy se tak stane, začne běžet ona promlčecí lhůta, která trvá celkem tři roky. Pokud během této doby nevyzve věřitel dlužníka k tomu, aby svou půjčku splácel a hradil své závazky, dojde právě k promlčení u půjčky. V praxi se ale takové případy moc nestávají, jelikož úvěrové společnosti a banky mají kontrolní mechanismy, díky kterým jim žádný neplatič neproklouzne.

Jsou půjčky, kde splatnost není dána

Nyní se podívejme na druhý typ půjček. A to na takové, kde splatnost není předem určena. I takové půjčky se mohou objevit. Jednoduše dojde k půjčení peněz s tím, že věřitel může ke splácení vyzvat dlužníka kdykoliv později. Obvykle to také udělá. Jsou ale i situace, kdy se tak nestane a v tuto chvíli taktéž vznikne promlčení u půjčky. I zde je jasně daný termín, který je termínem tříletým. A kdy začíná běžet? Je to datum, kdy byla půjčka poskytnuta. Pokud nebyly sjednány splátky a věřitel se během tří let neozval, je promlčení považováno za platné.

Co se po promlčení děje?

V obou případech to v podstatě znamená, že se celá smlouva anuluje a na celý vztah se pohlíží tak, jako by vůbec nevznikl. A to dlužníkovi nahrává v případném soudním sporu, do kterého může celá situace dojít. Ten může skutečně dopadnout tak, že bylo vše promlčeno a peníze se tedy vracet opravdu muset nebudou.