Doplatky na léky se od ledna změní a zvýhodní

Pokud vám lékař předepíše lék, musíte pro něho do lékárny. A zde vás mohou čekat doplatky na léky. Ty jsou u některých léků poměrně vysoké, což je pro řadu lidí problém. Leden však přináší několik změn, které jsou pozitivní. O jaké se jedná?

Dojde ke snížení limitu pro doplatky

Pokud někdo bere určité léky pravidelně, a také pravidelně platí doplatky na léky, tak má možnost požádat pojišťovnu po to, aby mu vrátila přeplatky nad určitý limit. A právě tohoto se týkají změny, které budou platit už od ledna 2018. Dojde k tomu, že se daný limit sníží, což znamená, že lidé zaplatí mnohem méně. A kdo konkrétně? Jsou to osoby mladší osmnácti let a také osoby v důchodu.

Jak vysoké budou nové limity?

Ani ne tak vysoké, jako spíše nízké. To je ona pozitivní zpráva. Konkrétně vzniknou hned tři kategorie občanů, které budou mít limity rozdílné. Abyste i vy měli jasno, jaké budou vaše maximální doplatky na léky, jsou tyto:

  • Osoby mladší 18 let – 1 000 Kč
  • Senioři od 65 let – 1 000 Kč
  • Senioři od 70 let – 500 Kč

Jak si požádat o vrácení?

Je zde ještě jedno pozitivum. A to takové, že už nebude nutné si žádat. To bylo nutné do prosince 2017, ale od ledna 2018 přicházejí nové výhody. Pojišťovny budou dané doplatky za klienty sami počítat, a zároveň dojde také k tomu, že jim je budou sami odesílat. Aktuálně se předpokládá, že u největších pojišťoven půjde o desetitisíce klientů as sumy, které budou propláceny, zaručeně půjdou do několika milionů korun.

Nikoliv plná výše

Stále je zde ale jedno negativum. A to takové, že ne vždy budou zasílány přeplatky v plné výši. Roli totiž bude hrát to, jaký lék konkrétní osoba bere. Jsou totiž různé léky a tak pojišťovny budou proplácet jenom nejnižší sumu, která je vypočtena podle léku, který má stejnou účinnou látku. Bez ohledu na to, zda ho daná osoba skutečně užívá, nebo nikoliv.