Co je to hmotná zodpovědnost?

V souvislosti se zaměstnáním se mnohdy může objevit pojem, kterým je hmotná zodpovědnost. Ta je konkrétně upravena v aktuálně platném zákoníku práce. Pokud se podíváme na základní definici toho, co je top hmotná odpovědnost, tak se v praxi jedná o odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách.

S čím může být hmotná zodpovědnost spojena?

Pokud se podíváme na situace, kdy hmotná zodpovědnost velmi aktuální, tak se jedná hlavně o pozice pokladních. Zde je tedy celkem jasné, že daný zaměstnanec odpovídá právě za svěřenou hotovost, stejně jako za hotovost, kterou dále inkasuje. Nejde ale o situaci jedinou, jelikož zapomínat nelze ani na to, že mluvíme o za odpovědnost spojenou:

  • Se svěřenými ceninami
  • Se svěřeným zbožím
  • Se zásobami na skladě

Hmotná odpovědnost musí být sjednána jenom písemně

Pokud jde o to, jak může být hmotná odpovědnost sjednána, tak platí, že to může být jenom písemně. Jakákoliv slovní ujednání nemají právní váhu. Také je nutné vědět, kdo může takzvanou „hmotku“ uzavřít. Musí to být logicky zaměstnanec, a to jenom ten, který dovršil osmnácti let věku. Pokud se jedná o zaměstnance mladšího, odpovědnost podepsat nemůže. A když se tak stane, vše se považuje za neplatné.

Odpovídá za škodu v plném rozsahu

Pokud jde o možné klasické způsobení škody zaměstnance, třeba na zařízení nebo na majetku, platí omezení, že zaměstnavatel může vymáhat jenom 4,5 násobek měsíčního platu. Když je uzavřena hmotná zodpovědnost, tak toto ujednání neplatí. To znamená, že zaměstnanec v daném případě odpovídá za škodu v plném rozsahu a musí tak nahradit veškeré škody, které způsobí. Jedinou výjimkou je zde to, kdy ke schodku dojde v případě, kdy zaměstnanec nenese žádnou vinu – třeba v případě klasické loupeže. Stejně tak platí, že když s hotovostí manipulovalo více lidí, jsou vinni všichni – pokud se neprokáže konkrétní vina.