Kdo má nárok na sirotčí důchod?

Jedním z důchodů, který je u nás vyplácený, je takzvaný sirotčí důchod. Ten se obecně týká těch dětí, které přijdou o jednoho, nebo oba rodiče. Jak je to konkrétně a kdo má nárok na sirotčí důchod? Na to se podíváme společně.

Smrt rodičů

I když se o tom nemusí mluvit dobře, nárok na sirotčí důchod vzniká ve chvíli, kdy dítěti zemřou rodiče. Zákony zde mluví zcela jasně a berou v potaz to, že nárok vzniká jak ve chvíli, kdy zemřou oba, tak i ve chvíli, kdy zemře jenom jeden. Nutno také dodat, že nárok je spojený jak s tím, kdy zemřou jeho biologičtí rodiče, tak i ve chvíli, kdy zemřou ti adoptivní.

Pozor na důchod

Nutno dodat také to, že nárok na sirotčí důchod má jenom to dítě, kde je jasně potvrzeno, že měl daný rodič nárok na důchod v současném systému. Když jde o popis konkrétních situací, jsou takové:

  • Pobíral starobní důchod
  • Pobíral invalidní důchod
  • Platil důchodové pojištění

Dítě musí být nezaopatřené

I toto je velmi důležitá věc, která je spojena s tím, kdo má nárok na sirotčí důchod a kdo nikoliv. Je třeba říci, že konkrétní dítě musí být takzvaně nezaopatřené. Toto má hned několik definic. Ty mohou souviset nejenom s věkem, ale i s tím, že se připravuje na budoucí povolání – laicky řečeno studuje, nebo to může být spojeno i s tím, že trpí vážnou nemocí, nebo vážným úrazem, který například klasické studium znemožňuje.

Bez žádosti to nepůjde

Poslední informace o tom, kdo má nárok na sirotčí důchod, je spojena s faktem, že nárok má jenom to dítě, které si požádá. U plnoletých to musí být již ono samo. U mladších žádá zákonný zástupce, nebo jeho druhý rodič. Podání žádosti je totiž jedna z hlavních podmínek přiznání a vyplácení sirotčího důchodu. Žádost se podává na okresní správě sociálního zabezpečení, a to podle konkrétního místa trvalého bydliště. Samozřejmostí je, že se musí podat v písemné podobě.