Trvalý pobyt dlužníka a jeho význam v exekuci

V současnosti přibývá počet lidí, kteří se ocitnou v exekuci. Je proto samozřejmé, že soudní exekutoři, kteří mají provést vlastní akt exekuce, po dlužnících pátrají. Ti se často snaží zmizet a zamést po sobě stopy. Nezřídka udělají to, že si odhlásí trvalý pobyt z místa svého bydliště a nahlásí se na ohlašovně obecního či městského úřadu v daném místě nebo i jinde. Může ale dlužníkovi toto pomoci zmizet před vykonavatelem exekuce? Jaký je vztah trvalého bydliště k exekuci?

Soudní exekutor má povinnost pátrat

Mnozí lidé si myslí, že exekutor může udělat šetření ve věci exekuce, tedy vytvoření soupisu movitých věcí určitého dlužníka jenom tam, kde má dotyčný hlášený pobyt. Tedy v případě, že má trvalý pobyt aktuálně nahlášený na místním úřadě, lze po jeho případném majetku pátrat jenom tam. To je ovšem hrubá chyba. Když exekutor zjistí, že má dlužník trvalý pobyt na obecním úřadě, pátrá po něm dál. Je to totiž ze zákona povinnost, kterou mu ukládá jeho funkce.

Za dlužníka může někdy pykat i rodina

Hledá, zda nepobývá u rodiny, v místě, kde měl trvalý pobyt předtím, zda o něm něco nevědí sousedé či známí. Pak přichází na řadu i zákon, a sice §326 odstavec 1, který říká, že „Soud v bytě (sídle, místu podnikán) povinného nebo na jiném místě, kde má své věci umístěny, sepíše věci, které by mohly být prodány“. Důležitá je část vypovídající o umístění věcí. Pokud exekutor zjistí, že dotyčný má na místě nějaké osobní věci jako třeba hygienické potřeby, oblečení apod., může soupis provést. Proto argument, že dotyčný již zde nebydlí, jelikož si pobyt odhlásil, před exekutory neobstojí. Účastníci exekuce se pak mohou ohradit a požádat o vyškrtnutí movitých věcí podle §68 exekučního řádu. Je nevýhoda, že za dlužníka, tak může pykat i rodina. Ta přitom s jeho dluhem nemusí mít vůbec nic společného.