Smlouva o půjčce

V první řadě by bylo dobré uvést na pravou míru zákonnou terminologii. Dříve to byla skutečně smlouva o půjčce, nyní, od ledna 2014 je to smlouva o zápůjčce. V podstatě se tím příliš věcí nezměnilo, ale i změna názvu může být matoucí – obzvlášť v pochybnostech, zda se jedná o tu samou smlouvu. Co se týče jejích náležitostí, nový občanský zákoník v podstatě přebral znění toho starého. Ale jak říká klasik, opakování je matka moudrosti, pojďme si tedy probrat základní smysl a funkci těchto smluv.

O co se ve smlouvě jedná?

Smlouva bude mít význam tehdy, pokud nějaké množství zastupitelné věci (nejčastěji peníze, ale je samozřejmě možná i jiná věc) je poskytnuto jinému s očekáváním, že bude po určité době vrácen stejný druh věci ve stejném množství. Kvůli tomuto se pak nutné rozlišovat ještě smlouvu směnnou, případně výpůjčku, výprosu nebo pacht. Smlouva o zápůjčce může být buď úplatná, nebo bezplatná –samozřejmě v praxi těch bezplatných nejspíš příliš mnoho nenajdeme. Při peněžité zápůjčce bude ona úplatnost nejčastěji vyjádřena v povinnosti platit úroky. Při sjednávání jejich výše je nutné respektovat soudní praxi a dbát na přiměřenost s ohledem na to, že jejich by úrok neměl být nepoměrně vyšší, než je běžná úroková sazba uplatňovaná bankami. Kromě důsledků v civilním řízením by se také mohlo stát, že bude naplněna skutková podstat trestného činu lichvy.

Forma smlouvy

Pro tento smluvní typ se nevyžaduje písemná forma smlouvy a může tak být uzavřena i ústně. Nicméně, s ohledem na morálku společnosti a obecně špatnou platební disciplínu je doporučen spíše písemné uzavření. Účinná smlouva bude pak faktickým předáním věci, ne jen podepsáním smlouvy. I když to není nutné, je také vhodné určit si ve smlouvě splatnost – pokud určena nebude, bude se odvíjet od výpovědní doby smlouvy, která činí 6 týdnů. V případě prodlení vydlužitele (dříve dlužníka) se splácením může nově zapůjčitel (dříve věřitel) odstoupit od smlouvy a žádat splnění dluhu i s úroky ihned – buď v případě prodlení s dvěma splátkami, nebo s jednou po dobu delší než 3 měsíce.