Sídlo firmy

Při procesu zakládání společnosti jistě narazíte na položku s názvem „sídlo firmy“. Povinnost společnosti mít sídlo stanovuje zákon, a to jak občanský zákoník, tak zákon o obchodních korporacích, tak živnostenský zákon. Sídlo společnosti je tak dohledatelné v obchodním rejstříku, k čemuž se vztahuje zásada, že každý se může spolehnout v dobré víře na pravdivost údaje o zapsaném sídle a zároveň se ho tak může dovolat. Živnostenský zákon k tomuto ještě uvádí tři povinnosti: opět označení sídla, zajištění přebírání písemností a prokázaný právní důvod užívání objektu (v praxi je to nájemní smlouva se souhlasem s umístěním sídla či výpis z katastru nemovitostí o vlastnictví objektu). Souhlas s umístěním sídla musí být ověřen notářem.

Možnosti umístění sídel

I když zákony hovoří v mnoha ohledech poměrně striktně, zároveň umožňují mít firmě sídlo na jiném místě, než skutečně vykonává svou činnost (tedy například tam, kde má provozovnu). Do obchodního rejstříku lze uvést sídlo též jen pod názvem města, ve kterém bude společnost sídlit – to je praktické zejména při stěhování, jelikož společnost nemusí uvádět změnu v obchodním rejstříku, nemusí svolávat valnou hromadu a ušetří tak za služby notáře a za poplatek za zápis změny do rejstříku – cca kolem 6 tisíc korun. Pokud firma uvede jako sídlo konkrétní adresu, měla by zde společnost být konkrétně označená svým názvem (obchodní firmou) a identifikačním číslem (IČ). Samozřejmě je nejběžnějšá mít jako sídlo uvedené prostory určené k podnikání (dříve nebytové prostory), ale též není vyloučeno mít sídlo zapsáno v bytě, pokud to vyloženě neodporuje činnosti, kterou se firma má zabývat. V praxi to vypadá tak, že těžko budete v bytě obrábět železo, ale firmu zabývající se účetnictvím zde podle zákona mít můžete.

Virtuální kancelář

Další možností je zajištění virtuálního sídla. Toto je vhodné využít v případě, že ke svému podnikání skutečně žádnou kancelář nepotřebujete. Pronájem virtuální kanceláře nabízejí na trhu desítky společností a nájem je obvykle velmi nízký, pohybuje se v řádech stokorun.