Půjčka na směnku ihned

Soukromé osoby nabízející půjčky mají na českém trhu silné zastoupení. Nepodléhají žádné regulaci, proto se podmínky poskytnutí půjčky často velmi liší, což samozřejmě rozšiřuje portfolio potenciálních klientů. Odlišují se od sebe nejčastěji výší nabízené půjčky, dobou splatnosti, podmínkami, nebo samozřejmě výší úroku. Tyto typy půjček jsou nejčastěji sjednávány prostřednictvím směnky nebo smlouvy, které věřitele často až příliš zvýhodňují. Proto by klienti měli věnovat velkou pozornost právě onomu dokumentu, který podepisují.

Směnky

Směnky jsou bezesporu nejčastěji využívaným prostředkem pro zajištění dluhu. Právnickou terminologií je to obchodovatelný cenný papír –v praxi to znamená, že směnku je možno převést na jinou osobu. Jsou upraveny zákonem, a proto musí obsahovat určité, konkrétně dané náležitosti, bez kterých by směnka byla neplatná. Je to přímé označení v textu, že se jedná o směnku (pouhý nadpis „směnka“ nestačí!), bezpodmínečný slib zaplatit uvedenou částku, přesné označení toho, kdo má platit a toho, komu má být placeno, údaje o datu a místě splatnosti, datum a místo vystavení směnky a podpis výstavce. Generálně se směnky dělí na cizí a vlastní.

Pro a proti půjčky na směnku

Mezi její výhody patří variabilita a pestrost subjektů, které tyto půjčky nabízejí. Stačí zadat požadavky do internetového filtru a klient hned vidí, kolik nabídek vyhovuje jeho poptávce. Dále je také příjemná rychlost vyřízení půjčky, která je díky absenci dokládání příjmu vysoká, individuální domluva podmínek splácení a snadná dostupnost pro všechny osoby. Bohužel, s těmito výhodami se úzce pojí i rizika. Spolu s téměř neomezeným počtem osob, který tento duh půjček nabízí, úměrně roste i počet nesolidních poskytovatelů. Klienti by měli být obezřetní, aby nenarazili na lichváře a podvodníky, kteří vysokým úrokem a téměř nesplnitelnými podmínkami splácení rádi znemožňují placení splátek v termínu. Za toto si pak účtují vysoké smluvní pokuty a úroky z prodlení. Jedinou obranou je pečlivě zvážit nutnost půjčky, případně najít reference o poskytovateli a velmi důkladně přečíst smlouvu o půjčce či směnku.