Co je potřebné k vyplacení daňového bonusu?

Placení daní je dnes povinné. Nutno ale říci, že díky paušálním výdajům, nebo díky různým daňovým slevám může dojít k tomu, že daň vyjde nulová, nebo dokonce záporná. V takovém případě je pozitivum nejenom to, že ji není nutné platit. Nezapomínejme také na pozitivum, kterým je daňový bonus. Jedná se o situaci, kdy lze dokonce peníze získat. Jak na to?

Co je potřebné k vyplacení daňového bonusu?

V první řadě je nezbytné mít daňové přiznání takové, aby bylo jasné, že jako poplatník neplatíte žádnou daň. Pokud toto splníte, je nutné zjistit si i druhou podmínku. A ta je spojena s tím, že musíte mít děti. Právě k těm je daňový bonus přímo vázaný. Dále je poslední podmínkou také to, že vypočtená výše bonusu musí činit alespoň 100 Kč. Pokud je jeho výše menší, vyplácen není. Pokud je větší, tak vyplacený je.

Kolik peněz je možné získat?

Nutno říci, že částky související s daňovým bonusem jsou celkem zajímavé. Pokud budeme konkrétní, tak ročně lze získat až 60 300 korun českých. Vše se odvíjí od počtu dětí. A to takto:

  • První dítě – 13 404 Kč ročně
  • Druhé dítě – 15 803 Kč ročně
  • Třetí dítě – 17 004 Kč ročně

Pokud má někdo dětí více, je třeba říci, že více peněz už získat nemůže, jelikož daňové bonusy jsou spojené jenom s vyplácením na tři děti. Zde je nutné dále dodat i informaci o tom, že pokud je některé dítě držitelem průkazu ZTP/P, je u něho konkrétně daný bonus automaticky navýšen, a to dvojnásobně.

Pozor také na příjmy

Aby byl daňový bonus vyplacen, hrají roli také příjmy poplatníka. Ty musí být alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy a nesmí se jednat jenom o příjmy podle § 9 ZDP. To jsou ty, které jsou spojené s pronájmem. Dále je třeba říci, že na bonus není nárok, pokud poplatník nemá žádné zdanitelné příjmy, nebo má jenom příjmy osvobozené od daně. Tedy takové, které patří do kategorie různých přídavků a příspěvků.