Otcovská dovolená v roce 2019

Od roku 2018 začala platit nová sociální dávka a to „otcovská poporodní péče“, zkráceně „otcovská“. Je určena pro všechny tatínky, kteří chtějí 1 týden po narození miminka zůstat doma se svým potomkem a svou partnerkou a pomoci s péčí. Ale kdo na ni má nárok a jaký příspěvek dostanete? Pojďme se podívat, co byste o ní měli vědět v roce 2019.

Kdo na ni má nárok?

Jednou z podmínek, které musí splnit ten, kdo žádá o otcovskou dovolenou, je zapsání na matrice jako otec dítěte. Manžel rodičky, který tak není uveden, na ni nemá nárok. Správa sociálního zabezpečení pak přizná otcovskou jen tomu, kdo je plátcem nemocenského pojištění. Logicky otec nesmí během podpůrčí doby pracovat a ani nelze „dovolenou“ přerušit, rozdělit nebo posunout.

Kolik otcovská dovolená činí?

Výše otcovské dávky závisí na tom, jaký byl hrubý příjmem otce za poslední rok. Můžete si ji vypočítat za pomoci takzvaného denního vyměřovacího základu. Ten zjistíte tak, že hrubý měsíční příjem vynásobíte 12 měsíci a vydělíte 365 dny. Denní vyměřovací základ je ještě snížen prostřednictvím redukčních hranic a otcovská dávka je pak sedmdesát procent vypočtené částky. Pro rok 2019 jsou redukční hranice stanoveny na:

  • do 1090 Kč se započítá 100%
  • z částky nad 1090 – 1635 Kč se započítá 60%
  • z částky na 1635 – 3270 Kč započítá 30%
  • k částce nad 3270 Kč se nepřihlíží

Další informace, které byste měli vědět

Nikde není uvedeno, jak dlouho předem je možné o otcovskou žádat, takže v krajním případě na ni lze nastoupit i ze dne na den; nejpozději však do šesti týdnů od narození potomka. Vyřizování je stejné jako u mateřské dovolené. Pro uplatnění nároku je třeba vyplnit příslušný formulář, jenž je volně ke stažení na webu České správy sociálního zabezpečení nebo si také můžete vyzvednout tiskopis na každé z poboček Okresní správy sociálního zabezpečení. Zajímavostí je, že nárok na otcovskou mají i pěstouni, poručníci a adoptivní rodiče, pokud jejich dítě není starší sedmi let.