Offshore společnosti aneb ráj pro podnikatele

Daňové ráje či tzv. offshore centra patří v současné době mezi nejdiskutovanější témata. Všeobecné vnímání těchto destinací bývá velice často negativní. Tyto jurisdikce bývají, někdy i neprávem, spojovány spraním špinavých peněz a daňovými podvody. Málo kdo si však uvědomuje, že offshore společnosti mohou být vhodným nástrojem mezinárodního daňového plánování. Konkurenční výhodou těchto destinací jsou především nízké daňové sazby, které umožňují zahraničním osobám za pomoci smluv o zamezení dvojího zdanění a určitých metod minimalizovat svou daňovou povinnost.

Definice daňových rájů

Daňové ráje jsou čím dál častěji skloňovaným slovním spojením a navzdory tomu, že se tímto tématem zabývá mnoho autorů, novinářů a organizací, nenajdeme naprosto přesnou a právně dokonalou definici těchto oblastí. Je to především způsobeno velkým množstvím destinací a s tím související různorodostí jejich právních i daňových systémů. Podle Organizace zemí pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) můžeme považovat za daňové ráje země, které splňují následující podmínky:

  • Nulové nebo minimální sazby daní
  • Ochrana osobních a finančních informací
  • Nedostatečná transparentnost
  • Neefektivní výměna informací

Daně, jako vábničky na podnikatele

Nulové či minimální daňové zatížení patří mezi základní charakteristiky těchto lokalit. Daňovým zvýhodněním všech či vybraných podnikatelských subjektů se snaží daňové ráje přilákat zahraniční kapitál na své území. S podobnými postupy se však můžeme setkat i u zemí, které nejsou považovány za daňové ráje, jedná se o tzv. země investičních pobídek, které využívají sazby daní rovněž k přilákání investorů a nabízí jim výhodnější daňové podmínky například v podobě daňových prázdnin. Proto preferenční daňový systém nemůžeme pro naši definici vnímat jako naprosto směrodatný.

Ideální místo pro „špinavé peníze“

Druhé kritérium poukazuje na hlavní problém, který činí daňové ráje nebezpečnými. Ochrana osobních a finančních informací, která neumožňuje rozkrývání daňových úniků, nelegálních činností a praní špinavých peněz. V těchto destinacích panuje přísná ochrana jak osobních tak i finančních informací, která je už zakotvena v samotné judikatuře. Porušení mlčenlivosti je v těchto destinacích trestáno vysokými finančními sankcemi, někdy i odnětím svobody na několik let. K vysoké ochraně přispívá i absence veřejně dostupných registrů firem.

One comment

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *