Odškodnění úrazu: Jak podat žádost na pojišťovnu a co všechno si je třeba pohlídat?

Člověk může k úrazu přijít kdykoliv a kdekoliv. Protože ale většina úrazů nese s sebou jisté následky a po dobu léčby není obvykle možné vykonávat naplno zaměstnání, jsou tu úrazové nebo životní pojistky. Ty v případě úrazu pomohou zvládnout vzniklou náročnější finanční situaci. Víte, k čemu přesně úrazové pojištění slouží a jak se domáhat odškodného, když se vám úraz stane?

Ne každý úraz vám pojišťovna uzná

K úrazům dochází při autonehodách, bohužel v takovém případě se dost často jedná o úraz i s trvalými následky, dále se pak nejčastěji lidé zraní při sportu nebo v domácnosti například při úklidu. Dětské úrazy také vznikají nejčastěji při sportu nebo při hře. Samozřejmě, že k náhlému úrazu může dojít kdykoliv a kdekoliv, pojišťovny ale při vyřizování žádosti o odškodnění dobře zkoumají to, o jaký druh úrazu jde, jak k němu došlo a jak dlouho trvala léčba.

Navíc se vám může stát, že s žádostí nepochodíte vůbec. Například pokud si právě během úklidu v domácnosti poškodíte nějakým způsobem záda, zablokujete si páteř nebo vás záda začnou bolet, nemáte šanci. Pojišťovny totiž úrazy definují jednoznačně. Úraz musí přijít náhle, musí být neočekávaný a dobře prokazatelný. A do této kategorie právě potíže se zády nepatří, ty se totiž berou jako úrazy z opotřebení, nejsou tedy náhlé.

Úrazové pojištění má smysl, kolik ale dostanete?

Možná si říkáte, že řadu let si pojištění platíte, ale zatím úplně zbytečně, protože jste zatím pojištění nevyužili. V době, kdy každý chce ušetřit každou korunu je to samozřejmě pochopitelné, ale vždy je lepší pojištění třeba jen poupravit tak, abyste platili měsíčně méně než jej úplně zrušit. Úrazové pojištění totiž má svůj smysl. Každý vzniklý úraz totiž úplně rozhodí rodinný rozpočet. Když se tedy nějaký úraz stane, jen díky pojištění se nebudete muset obávat o to, jak splatíte všechny účty a náklady.

Každá úrazová pojistka je však nastavena jinak, vždy je ve smlouvě jasně dáno, jakou částku vám v případě úrazu s trvalými následky či smrtí pojišťovna vyplatí za každý jeden den od dne úrazu až do ukončení léčby. Oceňovací tabulky pojišťoven pak počítají se všemi druhy trvalých následků. Po dodání lékařských zpráv společně s žádostí o odškodnění pak pojišťovny vypočítávají konkrétní denní částku, která pojištěnci bude náležet.

Zohledňuje se druh úrazu, denní pojistná sazba uvedená ve smlouvě a celkový počet dnů léčby. To, na jakou částku tedy budete mít nakonec nárok, je proměnlivé. Čím vážnější úraz, tím samozřejmě dostanete vyplaceno více, ale záleží i na tom, jakou denní sazbu máte u pojišťovny dohodnutou. Logicky tedy platí i to, že čím více měsíčně budete za pojištění platit, tím větší odškodnění pak po úrazu dostanete.

Jak podat žádost a kdy?

Jestliže se bojíte toho, že posbírat všechny potřebné dokumenty a lékařské zprávy bude náročné, určitě nemusíte mít zbytečný strach. Pokud budete žádat o odškodnění úplně poprvé, je lepší se předem poradit se svým poradcem, který by měl vždy pomoci s vyplněním žádosti a rovněž vám řekne, jaké všechny formuláře bude třeba dodat a vyplnit.

Vy sami musíte hlavně zajistit všechny lékařské zprávy. Aby mohly pojišťovny objektivně posoudit váš případ, potřebují mít co nejvíce zpráv od lékařů, které by měly detailně popisovat to, o jaký úraz se jedná, jak dlouho probíhala léčba a zda jsou možné trvalé následky či nikoliv. Nezapomeňte, že se posuzuje i to, zda jsou následky viditelné, v případě jizev rozhoduje i to, na jakém místě zůstaly. Pokud byla nutná hospitalizace či následná rehabilitace, i o tom budete potřebovat podrobnou dokumentaci.

Čím více toho nashromáždíte, tím lépe, a tím budete mít i vyšší šanci na řádné odškodnění. U svého poradce si pak nezapomeňte zjistit, jakou lhůtu na podání žádosti máte od skončení řádné doby léčby úrazu. U každé pojišťovny to může být jinak.

Zdroj foto: www.freepik.com

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *