Kdo se zabývá problematikou zaměstnanců?

V personálním informačním systému je velmi důležité zajištění ochrany osobních údajů, nakolik je souhrnem evidence a zpracování údajů o zaměstnancích, jejich sociálních náležitostí, o pracovních pozicích.

Velmi mnoho se už napsalo o tom, že založení společnosti co je právně náročný proces. A právě tato skutečnost mnoha od podnikání odrazuje. Velmi známé jsou však dnes i společnosti, které se zabývají prodejem společností, kterým říkáme ready made společnosti. Díky zakoupení jedné z nich můžete začít podnikat velmi jednoduše, dokonce během několika hodin. Nezapomeňte však na skutečnost, že každá společnost musí mít zajištěno vedení účetnictví.

Jeho součástí jsou i mzdy a personalistika. Zkráceně jejich vlastně můžeme nazvat personálním managementem. Tato část firmy a účetnictví se vlastně zabývá problematikou zaměstnanců, nebo i lidských zdrojů. Lze říci, že jde o činnosti, které jsou zaměřeny na plnění cílů podniku i zaměstnance.

V personálním informačním systému je velmi důležité zajištění ochrany osobních údajů, nakolik je souhrnem evidence a zpracování údajů o zaměstnancích, jejich sociálních náležitostí, o pracovních pozicích. Pracovníci personálního oddělení vlastně vykonávají tyto nejdůležitější činnosti: stanovují cíle personálního úseku a také postupy jejich plnění, snaží se vytvořit zásady a normy chování v celé personální oblasti, vytvářejí programy a strategie personální politiky, vedou osobní evidenci o zaměstnancích a poskytují různé rady z pracovního práva. Hlavní pracovní náplní pracovníků personálního oddělení je zpracování mezd a personalistika.

Náplní personálního oddělení je i výběr nových pracovníků. Jak jistě víme, v případě zájmu o pracovní pozici si zasíláme do společnosti svůj životopis spolu se žádostí o přijetí do zaměstnání. Nemusíme však reagovat pouze na pracovní pozici, která je někde zveřejněna jako volná pracovní pozice. Pokud se chceme zaměstnat, můžeme si rozeslat žádosti a životopisy do různých společností, o kterých víme, že bychom tam mohli najít uplatnění. Personalisté v případě výběrového řízení na obsazení nějaké pracovní pozice vyberou z evidovaných žádostí vhodných kandidátů, osloví je a pozvou na výběrové řízení. I takto tedy funguje personální managment.